COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

9 martie 2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 09.03.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, care, în aplicarea:  

          – dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– dispozițiilor art. 5, coroborat cu art. 9 alin.(3) din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV – 2, cu modificările și completările ulterioare;

– în baza adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului  București  nr. 4555/08.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 6263/09.03.2021 prin care s-a înaintat spre aprobare solicitarea Școlii gimnaziale nr. 20 de suspendare a activităților ce presupun prezența fizică și continuarea în online a cursurilor în unitatea de învățământ, purtând avizul ISMB, a hotărât ca începând cu data de 09.03.2021 să se  suspende activitatea didactică ce presupune prezența fizică, la nivelul unității de învățământ Școala gimnazială nr. 20 situată în București, str. Prevederii nr. 19, sector 3, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 22.03.3021 inclusiv.

               Pe perioada suspendării, procesul de învățământ la această unitate se va desfășura în sistem online.

          Directorul unității de învățământ menționate va asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.

HOTARAREA NR 9 din 09.03.2021