COMUNICAT DE PRESĂ

 

COMUNICAT DE PRESĂ

05.06.2019

 

Referitor la apariția în spațiul public a unor informații cu privire la emiterea de către Prefectul Municipiului București, a Ordinului nr.456/24.05.2019  privind modul de organizare a activităților necesare desfășurării probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere, suntem în măsură să vă răspundem că, Ordinul mai sus menționat,  a fost emis pentru  a veni în întâmpinarea solicitărilor  cetățenilor municipiului București, care au reclamat valori mari de trafic și de disconfort urban  generate de activitățile specifice obținerii permisului de conducere.

Astfel, în acest sens, Instituția Prefectului Municipiului București a depus diligențele necesare pentru identificarea și deschiderea  unor zone  de examinare a candidaților care să poată să fie accesibile tuturor candidaților din toate sectoarele. Tot prin  prezenta reglementare, au fost stabilite noi puncte de efectuare a apelului la plecarea în proba practică.

Menționăm că,  de esența emiterii /adoptării unui act normativ este apariția unei nevoi sociale, profesionale care se impune a fi reglementată, potrivit dinamicii realităților sociale, cu respectarea competenței materiale  și teritoriale a organului emitent.

Totodată,  precizăm că,  actul normativ mai sus menționat,  a reglementat o situație sesizată de către cetățeni, societatea civilă prin organizații non guvernamentale, instituții publice cu atribuții în domeniul reglementat, dar și de  către asociațiile școlilor de șoferi și ai instructorilor auto.

Astfel, în vederea emiterii ordinului,  au fost organizate ședințe de lucru la care au participat specialiști – ofițeri ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, ai Brigăzii Rutiere București dar și reprezentanți ai școlilor de șoferi și ai societății civile.

Toate cele mai sus menționate,  susțin și dovedesc  pe deplin temeinicia, oportunitatea, legalitatea emiterii actului administrativ prin care s-a soluționat astfel, o problemă obiectivă ridicată de cetățenii municipiului București încă din anul 2017. Precizăm că, modalitatea de soluționare prin reglementare a problemelor invocate s-a făcut prin acordul tuturor participanților la discuțiile  care au precedat emiterea prezentului ordin, ordinul  fiind perfectibil  în funcție de propunerile  pe care reprezentanții tuturor organismelor implicate le vor invoca.

În vederea perfectării, armonizării prevederilor prezentului ordin cu noile  situații  apărute din practica aplicării actului mai sus menționat, vor fi organizate ședințe de lucru la care vor participa specialiști – ofițeri ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, ai Brigăzii Rutiere București, pornind de la propunerile pe care autoritatea emitentă le-a solicitat cetățenilor și reprezentanților școlilor de șoferi și ai instructorilor auto.