COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 23.10.2020

Referitor la evenimentul prilejuit de sărbătorirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, care va avea loc în perioada 25-27 octombrie 2020, Instituția Prefectului – Municipiul București aduce la cunoștința cetățenilor că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare  (Anexa 3- Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, pct.8).

Menționăm că, în condițiile mai sus expuse, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate.

Astfel, precizăm că este interzisă participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase prevăzute mai sus a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în municipiul București.

Totodată, având în vedere menținerea  incidenței cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectări cu noul coronavirus SARS-Cov-2, în municipiul București de peste 3/1.000 de locuitori, sunt interzise activitățile cu publicul desfășurate de cinematografe, studiouri de producție de film și audiovizual,  de instituții de spectacole și/sau concerte.

Facem precizarea  că, activitățile interne, specifice și necesare menținerii funcționării respectivelor instituții, realizate cu angajații proprii (repetițiile cu întreg personalul artistic și de scenă, activitățile personalului tehnic, administrativ și economic, etc.) sunt permise cu respectarea prevederilor Ordinului comun al Ministrului Culturiii și Ministrului Sănătății,  în vigoare la data prezentului comunicat.