Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

8 octombrie 2020

 

Instituția Prefectului- Municipiul București anunță că, astăzi, 08.10.2020, ora 16.00, s-a desfășurat şedinţa extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Având în vedere prevederile H.G. nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârea nr. 47/05.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;

-Ordinul comun nr.5487/1494 din 31.08.2020 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării și al Ministrului Sănătăţii;

luând în considerare solicitările formulate de mai multe persoane fizice, operatori economici, respectiv instituții de cultură de a se clarifica reglementările adoptate prin Hotărârea CMBSU nr.19/06.10.2020,

în temeiul prevederilor art. 20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările şi modificările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât că norma cuprinsă în art.1 pct.1 din Hotărârea nr.19/06.10.2020, are în vedere interzicerea consumului de produse alimentare și/sau băuturi alcoolice și nealcoolice, în interiorul restaurantelor, cafenelelor și altora de acest tip. În ceea ce privește prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective, în temeiul art.6 pct.4 și pct.6 din Anexa 3 la HG nr.782/2020 aceasta este permisă.

Referitor la norma cuprinsă în art.1 pct.3, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât că măsura privește interzicerea interacțiunii cu publicul în interiorul instituțiilor de spectacole și/sau concerte, al cinematografelor și altora asemenea.