COMUNICAT DE PRESĂ

În vederea pregătirii etapei de recenzare față-în-față (CAPI) și cunoașterii dificultăților întâmpinate în derularea procesului de recensământ, Prefectul Municipiului București a convocat marți, 24.05.2022, la o ședință de lucru conducerea Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București și Secretarii Generali ai Sectoarelor Municipiului București. La întâlnire a participat și Președintele Institutului Național de Statistică, dl. Tudorel Andrei.

Având în vedere importanța deosebită a procesului de recensământ, ținând cont de efectele benefice majore, cu implicații în distribuirea corectă și eficientă a fondurilor bugetare, elaborarea de proiecte relevante, asigurarea reprezentativității comunităților și implementarea de politici publice utile, Prefectul Municipiului București a solicitat celor prezenți o mai mare implicare atât în promovarea autorecenzării în contextul în care care perioada a fost prelungită până la data de 27 mai 2022, cât și identificarea de noi modalități de recrutare a recenzorilor pentru etapa de recenzare față-în-față (CAPI).

Precizăm că, la data prezentei, rata de autorecenzare la nivelul municipiului București este de 35%.

Pentru mai multe informații: https://autorecenzare.insse.ro/