COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere afirmațiile domnului Primar General Nicușor Daniel DAN, postate pe pagina de Facebook și preluate de mass-media, Instituția Prefectului – Municipiul București face cunoscute următoarele:

Cu niciun prilej Prefectul Municipiului București nu a susținut că refuză să atace în instanță cele două autorizații de construire la care se face referire, fapt ce rezultă din adresa instituției noastre transmisă primarului general al municipiului București, postată de acesta pe pagina de Facebook.
Demersurile instituției noastre nu s-au oprit însă aici, ci pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin prefectului, am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții punerea la dispoziție a proceselor- verbale de control și comunicarea punctului de vedere, rezultat al analizei celor reținute prin actele de control.
Învederăm că în cel mai scurt timp, după primirea răspunsului de la Inspectoratul de Stat în Construcții, Prefectul Municipiului București va întreprinde toate măsurile legale, conform atribuțiilor sale, care rezultă în urma analizării celor două autorizații.
Sugerăm domnului Primar General al Municipiului București ca, pentru eficientizarea activității, să găsească și alte mijloace de comunicare directă, inclusiv telefonic.