Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ
25 septembrie 2020

Instituția Prefectului- Municipiul București informează publicul cu privire la poziția oficială a Prefectului Municipiului București, Gheorghe Cojanu, în contextul apariției în presă, în social media și la televiziuni a unor afirmații care îi afectează imaginea, aducând atingere prestigiului profesional de care se bucură, creând totodată mari confuzii în ceea ce priveşte activitatea prefectului, confuzii care pot induce în eroare opinia publică.

În exercitarea atribuţiilor de prefect, funcție pe care domnul Gheorghe Cojanu o deține începând cu 21.05.2020, întotdeauna scopul a fost și este și va fi respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii.

Astfel, în contextul în care domnul Negoiță Robert Sorin este într-o gravă confuzie, creând false asemănări între cazul de încetare a mandatului primarului și cazul de încetare a mandatului consilierului local, speculând o celeritate în încetarea mandatului său și o tergiversare în ceea ce privește încetarea mandatului doamnei Petrescu Elena, care deținea și calitatea de viceprimar al Sectorului 3 facem cunoscute următoarele:

Încă din 17.07.2020, Partidul Social Democrat, a solicitat prefectului emiterea cu celeritate a ordinului prin care să constate încetarea mandatului de primar al domnului Negoiță Robert Sorin, ales la scrutinul organizat în data de 5 iunie 2016 pe lista Alianței Electorale PSD+UNPR, din partea Partidului Social Democrat, întrucât, potrivit declarațiilor sale oficiale, s-a înscris în Partidul București 2020. Pentru confirmarea acestui fapt, s-au formulat solicitări către Tribunalul București, Partidul BUCUREȘTI 2020, Secretarul general al Sectorului 3.

În temeiul dispozițiilor art.8 alin.(2) din Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată ”înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior”, iar printre motivele de încetare a mandatului de primar, prevăzute de art.160 din Codul administrativ, se numără pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales, în toate cazurile de încetare prefectul emițând ordinulul prin care constată încetarea mandatului primarului, având la bază un referat semnat de secretarul general al subdiviziunii administrative teritoriale, care se transmite prefectului în termen de 10 zile de la data intervenirii situației. Astfel, urmare înregistrării în data de 28.08.2020 a Referatului întocmit de Secretarul general al sectorului 3, prefectul municipiului București a emis în data de 31.08.2020 ordinul prin care a constatat încetarea de drept a mandatului de primar, începând cu data apariției evenimentului, respectiv data de 19.08.2020 când a fost adusă la cunoștința publicului admiterea definitivă a propunerii de candidatură a domnului Negoiţă Robert-Sorin, din partea Alianţa Electorală PRO BUCUREŞTI 2020 pentru funcţia de primar al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, alianţă constituită din partidul PRO România şi Partidul BUCUREŞTI 2020.

În ceea ce privește funcția de viceprimar al sectorului 3, a doamnei Petrescu Elena, aceasta a deținut-o urmare a alegerii sale din rândul consilierilor locali, membri ai Consiliului Local al Sectorului 3, cazurile de încetare a mandatului de consilier local fiind reglementate diferit, la art.204 din Codul administrativ.

Arătăm că prin referatul Secretarului general al sectorului 3, înregistrat în data de 19.08.2020 ne-a fost transmisă Hotărârea nr.8/16.08.2020 prin care a fost adusă la cunoștința publicului admiterea candidaturilor propuse de Partidul Social Democrat pentru Consiliul local al sectorului 3, printre care și cea a doamnei Petrescu Elena, care la alegerile din 2016 a participat și a fost aleasă consilier local din partea Partidului Alianței Liberale Democrat (ALDE).

Urmare a adresei de răspuns transmisă de Biroul electoral al Circumscripției Electorale a Sectorului 3, în care se arată că la data de 24.08.2020, au rămas definitive candidaturile admise în data de 16.08.2020, în aplicarea art.8 alin.(1) și (2) din Legea partidelor politice, coroborat cu art.204 alin.(2) lit.j) din Codul administrativ prin ordin de prefect emis în data de 18.09.2020 a încetat de drept mandatul de consilier local al doamnei Petrescu Elena, începând cu data de 16.08.2020, data la care Biroul Electoral al Circumscripției Electorale a Sectorului 3 a admis candidaturile la funcția de consilier local al Sectorului 3.

Cât privește afirmațiile calomnioase referitoare la asocierea activității prefectului municipiului București, Gheorghe Cojanu, cu interese ale mafiei imobiliare a retrocedărilor, arătăm că prefectul se va adresa organelor în drept pentru a dispune măsurile în acest caz.