COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 13.09.2020

 

Instituția Prefectului- Municipiul București anunță că, astăzi, 13.09.2020, ora 16.00,  s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Astfel, având în vedere: evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;

– Prevederile H.G. nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 729/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la  HG nr 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Prevederile art.6 al Ordinului comun nr. 5487/1494/31.08.2020 al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– Prevederile art. 2 lit a), art. 11 alin (1), art. 22 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările şi modificările ulterioare;

– Prevederile art. 10 din H.G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

– Prevederile O.U.G. nr. 11/04.02.2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;

– Prevederile H.G. nr. 201/18.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății;

– Prevederile H.G. nr. 269/02.04.2020 privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020;

– Prevederile O.U.G. nr. 141/2020 privind Instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea si completarea Legii educației naționale nr.1/2011;

– Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 18868/13.09.2020, înregistrată la Instituția Prefectului- Municipiul București, sub nr. 20163/13.09.2020;

– Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 18868/13.09.2020, înregistrată la Instituția Prefectului -Municipiul București, sub nr. 20165/13.09.2020;

– Informarea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, înregistrată la Instituția Prefectului- Municipiul București, sub nr. 20164/13.09.2020,

S-a aprobat trecerea din Scenariul Galben de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din Municipiului București în Scenariul Roșu de organizare și desfășurare în unitățile de învățământ din Municipiului București pentru următoarele unități de învățământ:

 1. Școala Postliceală Sanitară ”Sf. Vasile cel Mare” – str. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 26a, sector 2
 2. Colegiul Național Școala Centrală – Str. Icoanei nr. 3, 5, sector 2
 3. Școala Gimnazială Leonardo Da Vinci – Str. Gheorghe Petrașcu, sector 3
 4. Gradinița nr. 245 – Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5
 5. Școala Gimnazială 280 – Str. Serg. Ghe. Donici nr. 4a, sector 5
 6. Școala Gimnazială 126 – Str. Lereşti nr. 12, sector 5
 7. Școala Gimnazială Adrian Păunescu –  Al Valea Prahovei nr. 1, sectorul 6
 8. Gradinița Zâna Florilor – Str. Cetățuia nr. 10, sector 6

Totodată, s-a aprobat trecerea din Scenariul Roșu de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din Municipiului București în Scenariul Galben de organizare și desfășurare în unitățile de învățământ din Municipiului București pentru următoarele unități de învățământ:

 1. Școala Gimnazială 179 – Str. Ardealului nr. 34, sector 1
 2. Școala Gimnazială 156 – str. Dealul lui Tugulea nr. 35, sector 6
 3. Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații Ghe. Airinei – Str. Romancierilor nr. 1, sector 6
 4. Școala Primară Rainbow Kids – Str.  Gral Ion Dragalina Nr. 8, sector 5
 5. Grădinița Garmy Kids – Șos. Vitan Bârzești nr. 7d-7e, sector 4

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a hotărât ca, începând cu data de 14.09.2020  să se suspende procesul de învățământ organizat în modalitatea „față în față” pentru o perioadă de 14 zile,  pentru Grădinița Teddybar din Șoimăreștilor nr. 29, Sector 1, București și pentru  Colegiului Economic „Viilor” București din șos. Viilor nr.38, sector 5, București.

Anexele 1, 2 și 3 la Hotărârea nr. 15/2020 a  Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență  se modifică corespunzător.

Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea pe  site-ul Instituției Prefectului- Municipiul București. aici.