COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

10.09.2020

 

 

Instituția Prefectului- Municipiul București anunță că, astăzi, 10.09.2020, ora 17.30, s-a desfășurat şedinţa extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Având în vedere  evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;

– Prevederile HG nr 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 729/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la  HG nr 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Prevederile art.6 al Ordinului comun nr. 5487/1494/31.08.2020 al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– Prevederile art. 2 lit a), art. 11 alin (1), art. 22 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările şi modificările ulterioare;

– Prevederile art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

– Prevederile O.U.G. nr. 11/04.02.2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;

– Prevederile H.G. nr. 201/18.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății;

– Prevederile H.G. nr. 269/02.04.2020 privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020;

– Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 18719/10.09.2020, înregistrată la Instituția Prefectului Municipiului București, sub nr. 20060/10.09.2020;

 

Astfel, s-a aprobat scenariul galben de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din Municipiului București prevăzute în Anexa 1, ce face parte integrantă din hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, scenariu avizat de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și de către Inpectoratul Școlar al Municipiului București.

Totodată, s-a aprobat scenariul roșu de organizare și desfășurare în unitățile de învățământ din Municipiului București prevăzute în Anexa 2, ce face parte integrantă din hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, scenariu avizat de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și de către Inpectoratul Școlar al Municipiului București.

Unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul București, care nu au fost cuprinse scenariile de la Anexa 1 și 2, vor desfășura procesul de învățământ în Scenariul 3-online, potrivit Ghidului de aplicare a măsurilor din Ordinului comun nr. 5487/1494/31.08.2020 al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății. Autoritățile locale de pe raza Municipiului București vor asigura resursele necesare desfășurării procesului de învățământ.

Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență aici.

Anexa 1 aici

AAnexa 2 aici

Anexa 3 aici