Comunicat de Presă

COMUNICAT DE PRESĂ

Instituția Prefectului Municipiului București anunță că azi, 30 ianuarie 2019, Prefectul municipiului București Domnul Sever-Romulus Stana, a convocat în ședință extraordinară membrii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă la sediul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență din Șos.Cotroceni, nr.34, sectorul 6 cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea situației și a măsurilor necesar a fi aplicate la nivelul municipiului București, în contextul constatării epidemiei de gripă.
În ședință, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea nr. 1 din 30 ianuarie 2019.
Potrivit prevederilor hotărârii de mai mai sus, la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Bucureşti se pot lua măsuri de suspendare temporară a procesului de învăţământ pentru o perioadă stabilită de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSPMB), dar nu mai mult de 5 (cinci) zile lucrătoare, în următoarele cazuri:
– focare de infecţii respiratorii acute/gripă cu minimum 3 cazuri/clasă;
– rata de absenteism de peste 20% din efectivul unităţii de învăţământ, datorată infecţiilor respiratorii acute/gripă, timp de trei zile consecutive.
Totodată, urmare a propunerii Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București comunicată Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti în data de 30.01.2019, în ședința Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă s-a hotărât ca, începând cu data de 31.01.2019 să se suspende temporar (2 zile) procesul de învăţământ în următoarele unităţi de învăţământ preuniversitar:

1. Grădiniţa nr. 50
2. Grădiniţa nr. 47
3. Şcoala gimnazială nr. 162
4. Şcoala gimnazială Iancului – grădiniţă
5. Şcoala nr. 66
6. Şcoala nr. 195
7. Şcoala nr. 88
8. Şcoala nr. 70
9. Grădiniţa Scufiţa Roşie
10. Grădiniţa nr. 207
11. Grădiniţa nr. 4
12. Grădiniţa nr. 60
13. Grădiniţa nr. 229
Grădiniţa Albinuţele