COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
14 IULIE 2020

Instituția Prefectului- Municipiul București anunță că, în data de 17.07.2020, în cadruel Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, încep livrările de produse de igienă.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.
Menționăm că distribuirea ajutoarelor alimentare sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face către beneficiarii finali de către prefect sau reprezentantul acestuia, conform unui calendar de distribuţie, aprobat prin ordin al prefectului.