COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
25.05.2020

Acţiunea socială este cadrul nemijlocit de manifestare a responsabilităţii.
Prin angajament social personal, putem ajunge la plenitudinea dimensiunilor noastre sociale.
Menționăm că la data prezentului comunicat, la nivelul municipiului București, în spațiile de carantină  instituționalizată, sunt cazate 96 persoane.
Informăm cetățenii cu privire la activitățile desfășurate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în  perioada de  22.05.2020-24.05.2020.
În domeniul de aplicare a actelor normative specifice stării de alertă, în perioada  mai sus menţionată, au fost angrenate următoarele  efective:  polițiști- 206,  polițiști locali- 345,  247- jandarmi.
Pe raza Municipiului Bucureşti, în domeniul de aplicare a actelor normative specifice stării de alertă, au fost executate 247 misiuni:
– pentru menținerea ordinii publice la unități spitaliceşti/locații carantină -46;
– pentru depistarea/reținerea persoanelor care se sustrag măsurilor de izolare/carantină- 31;
– pentru verificarea, prin măsuri specifice, a respectării interdicţiilor impuse persoanelor aflate izolare/carantină- 98;
– pentru supravegherea / asigurarea perimetrală a localităţilor sau zonelor geografice izolate/ carantinate-4;
– pentru verificarea respectării de către societățile comerciale/persoanele fizice autorizate a interdicţiilor impuse pe timpul stării de alertă- 68;
– societăți comerciale verificate cu privire la respectarea interdicțiilor pe timpul stării de alertă -162;
– persoane verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicţiilor impuse- 6.229 din care:
– identificate că nu respectă măsurile de protecţie individuală- 5;
-identificate că nu respectă măsurile de izolare/ carantină- 11;
– total infracţiuni înregistrate în context COVID – 19 – 1, din care:
-alte infracțiuni  (în context)- 1.
Sancțiuni contravenționale aplicate- 90 din care:
– pentru nerespectarea măsurilor de asigurare a rezilienţei comunităţilor (art.5 alin.(2) din lege)- 21;
– pentru nerespectarea  măsurilor de diminuare a impactului riscurilor (art.5 alin.(3) din lege) -37;
– sancțiuni pentru fapte prevăzute de Legea nr. 61/1991 în context COVID-19- 18;
-alte contravenții în context – 14.
Valoarea sancțiunilor contravenţionale- 47.450 lei.
Instituția Prefectului – Municipiul București  face apel la cetățeni să respecte întocmai recomandările specialiștilor privind normele de  igienă și distanțare socială, precum și prevederile tuturor actelor normative în vigoare.
Reducerea la minimum a riscului de expunere la noul coronavirus este singura cale de a ține sub control răspândirea epidemiei.
Împărtășim întreaga responsabilitate în protecția drepturilor și libertăților noastre democratice.
Solidaritatea și cooperarea vor defini rezultatul nostru în lupta cu epidemia.
Să fim responsabili, stă în puterea noastră, a tuturor!