Comunicat de Presă

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr. 21812/13.11.2018

 

Instituția Prefectului Municipiului București anunță că în data de  13.11.2018  la sediul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență (C.M.I.S.U.) a avut loc şedinţa Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. Pe ordinea de zi  s-au aflat următoarele: 

  1. Analizarea și aprobarea ”Planului de pentru prevenirea și eliminarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase pe timpul sezonului rece 2018-2019 la nivelul municipiului București”.
  2. Prezentarea situației cu arterele și zonele care nu permit accesul autospecialelor de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență, întocmită de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov, în urma verificărilor căilor de acces din obiectivele și locurile publice.
  3. Prezentarea ”Concepției naționale de răspuns în caz de incendii de pădure” elaborată de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
  4. Diverse.

La ședință au participat reprezentanţi din Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, membrii Secretariatului Tehnic Permanent și 55 persoane, membrii titulari sau persoane desemnate/împuternicite de membrii titulari ai Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, consultanți și invitați.

          Şedinţa a fost statutară, lucrările acesteia au fost deschise de doamna Prefect Speranța CLISERU care a prezentat ordinea de zi și a solicitat domnului colonel dr. Fiz. Precup Irinel, (Î) Prim Adjunct al Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov prezentarea ”Planului de pentru prevenirea și eliminarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase pe timpul sezonului rece 2018-2019 la nivelul municipiului București”.

Domnul colonel dr. Fiz. Precup Irinel, (Î) Prim Adjunct al Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov a prezentat membrilor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă documentul, solicitând în același timp reprezentanților autorităților publice, actualizarea comitetelor locale, precum și realizarea de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a unei situații cu persoanele care necesită transportul acestora la unitățile medicale în cazul unor situații de urgență generate de fenomene meteorologice specifice iernii.

De asemenea, doamna Prefect Speranța CLISERU a solicitat autorităților publice locale transmiterea stocurilor cu materiale antiderapante și utilajele de care dispun autoritățile publice locale și operatorii de deszăpezire.

Viceprimarul Municipiului București, domnul Aurelian Bădulescu a comunicat faptul că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București se are în vedere mărirea capacității de cazare a persoanelor fără adăpost.

Reprezentanții primăriilor de sector au comunicat faptul că la nivelul sectoarelor nu sunt probleme și au fost luate măsuri pentru gestionarea fenomenelor meteorologice specifice.

Reprezentanta Primăriei Municipiului București a comunicat faptul că la nivelul Municipiului București sunt pregătite pentru activtăți de deszăpezire un număr de 661 utilaje și 2463 persoane. De asemenea,  a fost calculat un necesar de aproximativ 46000 tone material antiderapant.

Totodată la nivelul sectoarelor municipiului București au fost stabilite locațiile bazelor de deszăpezire și locurile unde se va depozite zăpada adunată.

Primăria municipiului București va pune la dispoziție freze și mașini pentru topit zăpada.

Viceprimarul Municipiului București, domnul Aurelian Bădulescu a comunicat faptul că la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București a fost constituit un comandament care va gestiona toate acțiunile și activitățile de deszăpezire din municipiul București.

Domnul colonel dr. Fiz. Precup Irinel, (Î) Prim Adjunct al Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov a solicitat reprezentanților primăriilor să aibă în vedere ca acțiune prioritară deszăpezirea în locațiile în care se află locații ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov, ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Poliției, spitalele din municipiul București, etc.

Doamna Prefect Speranța CLISERU a atras atenția reprezentantului Metrorex că trebuie luate măsuri pentru curațarea zonelor de acces în stațiile de metrou și a solicitat ca până săptămâna viitoare Metrorex să întocmească un plan de măsuri în acest sens care să cuprindă și un contract sau un angajament al societății privind modul de curățare a  acestor zone.

Doamna Director General Cătălina Gusavan,  din partea Primăriei Municipiului București,  a solicitat reprezentanților instituțiilor/ societăților care asigură utilități publice să închidă sau să pună în siguranță șantierele deschise în carosabil, astfel încât să se poată executa corect acțiunile de deszăpezire și să nu existe accidente în cazul acoperirii acestora cu zăpadă.

Doamna Prefect Speranța CLISERU a atras atenția asupra locațiilor de depozitare a zăpezii pentru a nu exista probleme din punctul de vedere al mediului.

Totodată, a comunicat faptul ca datele solicitate prin plan să fie înaintate conform termenelor stabilite.

Planul a fost supus la vot și a fost votat în unanimitate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, domnul colonel dr. Fiz. Precup Irinel, (Î) Prim Adjunct al Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov a prezentat situația și a solicitat primăriilor sectoarelor luarea măsurilor necesare pentru rezolvarea acestor aspecte cât mai curând posibil. Totodată,  a propus ca în acest sens să existe întâlniri cu reprezentanții primăriilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, domnul colonel dr. Fiz. Precup Irinel, (Î) Prim Adjunct al Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov a prezentat Concepția Națională de Răspuns în caz de Incendii de Pădure, subliniind faptul că la nivelul Municipiului București există fond forestier doar în Sectorul 1. Totodată,  a comunicat faptul că la nivelul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență este necesară întocmirea Planului de apărare în caz de incendii de pădure în colaborare cu Direcția Silvică și Garda Forestieră București-Ilfov.