COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
19 aprilie 2022

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 19.04.2022, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit 3 locații de cazare cu 13 locuri.