Comunicat de presă 4 decembrie

Având în vedere cazurile recente de infectare cu stafilococ auriu în cadrul unor maternității din municipiul București, astăzi, 04 decembrie 2018, la sediul Instituției Prefectului Municipiului București a avut loc o ședință de lucru cu factorii responsabili.
Au participat reprezentanți ai Institutului Național de Sănătate Publică, Societății Române de Microbiologie, Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, precum și reprezentanți – manageri și epidemiologi – ai maternităților publice și private din Capitală.
Au fost discutate aspecte care vizează atât cadrul legal existent, cât și măsurile care ar trebui luate pentru depistarea (screening), profilaxia și tratamentul ulterior în cazul apariției infecțiilor cu stafilococul auriu. A fost avută în vedere conduita pe care trebuie să o adopte personalul medical atunci când intră în contact cu mama și copilul, cu referiri exprese și la conduita aparținătorilor și a vizitatorilor în mediul spitalicesc. De asemenea, s-au menționat aspecte legate de atitudinea post-externare a familiei cu privire la îngrijirea nou-născuților.
S-au identificat și adoptat următoarele măsuri:
– Crearea, prin Ordinul prefectului, a unui grup de lucru format din reprezentanții instituțiilor participante la ședința de lucru, specialiști ai Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” și ai Institutului Național pentru Sănatatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, reprezentanți ai mediului academic și ai comisiilor de specialitate (de microbiologie, epidemiologie și boli infecțioase) din cadrul Ministerului Sănătății și epidemiologi din cadrul maternităților publice și private din București.
– Grupul de lucru va avea ca obiectiv întocmirea unor proceduri de conștientizare a publicului, pre-detectare, prevenție, tratament și conduită în cazul apariției infecției cu stafilococ auriu.
– Grupul de lucru va constitui o platformă de comunicare cu caracter permanent pentru instituțiile sus-menționate și pentru alte evenimente epidemiologice și probleme cu care se pot confrunta maternitățile publice și private din Capitală. Documentele rezultate în urma activității grupului de lucru vor fi înaintate, în vederea stabilirii de politici publice și propunerii de modificări legislative, către Ministerul Sănătății.
– Secretariatul grupului de lucru va fi asigurat de către Instituția Prefectului Municipiului București.
– Redimensionarea numărului de paturi în corelație cu creșterea numărului de internări.
– Modificarea raportului existent între numărul de saloane alocate îngrijirii nou-născuților la termen și numărul de saloane alocate îngrijirii prematurilor, în favoarea celor dintâi.
– Introducerea de saloane de puericultură destinate prematurilor care necesită doar suport pentru creștere, nu și îngrijiri medicale.
Participanții la ședința de lucru au apreciat inițiativa prefectului și au propus elaborarea unui plan pe termen mediu și lung de construire a unor unități spitalicești noi și reluarea unei practici uzitate în trecut, cu privire la închiderea în fiecare an, pe termen de o lună, a fiecărei maternități, pentru igienizare.
Instituția Prefectului Municipiului București va întocmi o sinteză a problemelor discutate și a propunerilor formulate în cadrul ședinței de lucru de astăzi, pe care o va remite Ministerului Sănătății în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ și a adoptării de măsuri specifice.