COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

14 Martie 2022

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi,  14.03.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Astfel, având în vedere situația generată de agresiunea militară rusă din Ucraina și necesitatea întreprinderii demersurilor pentru asigurarea sprijinului și asistenței umanitare pentru anumite categorii de cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și aflați pe raza administrativ teritorială a Municipiului București,

luând în considerare atribuțiile și competențele Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru asigurarea condițiilor minimale de asistență pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din Ucraina, raportat la cadrul legal specific,

văzând Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 4577 din 07.03.2022 privind coordonarea operațională a situațiilor de urgență determinate de afluxul de refugiați pe teritoriul României de la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a hotărât ca Centrul Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției (în continuare „CMBCCI”), organizat la sediul din Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6, București să coordoneze operațional și integrat situațiile de urgență determinate de afluxul masiv de refugiați/persoane strămutate pe teritoriul României, ca urmare a conflictului militar din Ucraina.

Participarea cu personal a instituțiilor/autorităților care asigură funcții de sprijin, conform prevederilor H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, precum și modul de încadrare și organizare se asigură astfel:

  1. Șef CMBCCI – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București Ilfov;
  2. Secțiunea Management Operațional – Operații (asigură centralizarea, prelucrarea, analiza datelor și informațiilor privind situația operativă, redactare ordine și documente operative, răspunsuri la solicitări, manevra de forțe și mijloace, gestionarea/coordonarea misiunilor, a transporturilor și spațiilor de cazare, gestionarea stocurilor ISUBIF și distribuția resurselor tehnice și materiale necesare misiunilor): 3 reprezentanți ISUBIF, 1 reprezentant DGJMB, 1 reprezentant DGPMB; 1 reprezentant DGPLCMB;
  3. Sinteze și rapoarte operative: ISUBIF;
  4. Coordonare și evidențe misiuni: ISUBIF;
  5. Call-center: 3 reprezentanți ISUBIF, 1 reprezentant DGPMB, 1 reprezentant IGI, 1-2 translatori;
  6. Sprijin operațional:
  • Secțiune colaborare cu societatea civilă (asigură centralizarea, prelucrarea, analizarea datelor și informațiilor, răspunsuri la solicitări): ISUBIF;
  • Suport juridic (asigură suportul juridic necesar îndeplinirii misiunilor și activităților specifice și elaborării documentelor asociate): Instituția Prefectului – Municipiul București;
  • Secretariat (asigură gestionarea activităților specifice domeniului): ISUBIF.