COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

14 Aprilie 2020

Avem convingerea că străduinţele noastre se vor înscrie într- un destin plin de sens.

Menționăm că la data prezentului comunicat, la nivelul municipiului București, în spațiile de carantină instituționalizată, sunt cazate 1.011 persoane.

Instituția Prefectului – Municipiul București, în contextul normativ actual referitor la normele de sănătate publică ce trebuie respectate atât în cadrul unităților medicale, în care sunt tratate persoanele diagnosticate ca fiind infectate cu coronavirusul COVDID-19, cât și în cadrul diferitelor instituții/centre rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, a solicitat Primăriei Municipiului București, Primăriilor Sectoarelor Municipiului București și Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București ca la nivelul conducerii tuturor centrelor de îngrijire – de stat sau private -, aflate pe raza municipiului/sectoarelor municipiului București să fie efectuată o informare cu privire la necesitatea înăspririi regulilor de protejare a persoanelor instituționalizate.

Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară instituirea unor măsuri concrete referitoare la accesul angajaților în centrele de îngrijire; folosirea echipamentelor de protecție; constituirea de circuite de aprovizionare, curățenie și contact cu persoanele beneficiare ale centrului.

În acest sens, primarii vor asigura fiecărui centru de îngrijire din aria teritorială de competență efectuarea unei instruiri a întreg personalului salariat al centrului de către reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, astfel încât în centrele de îngrijire persoanele cele mai vulnerabile să beneficieze de măsuri de protecție adecvată și eliminarea oricărui risc de contaminare a acestora.

Cu privire la măsurile dispuse, autoritățile mai sus menționate, vor informa de îndată Prefectul Municipiului București.

În data de 13.04.2020, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație, au fost aplicate 787 sancțiuni, în valoare de 2.431.700 lei.

Informăm cetățenii cu privire la activitățile desfășurate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în data de 13.04.2020.

Astfel, pe raza Municipiului Bucureşti, în domeniul de aplicare a actelor normative specifice stării de urgență, numărul efectivelor angrenate -1.625, din care 713 din poliție, 552 din poliția locală, 305 din jandarmerie și 55 din Ministerul Apărării Naționale.

Au fost executate 108 misiuni:

– pentru menținerea ordinii publice la unități spitaliceşti/locații carantină -16;

– pentru depistarea/reținerea persoanelor care se sustrag măsurilor de izolare/carantină- 7;

– pentru fluidizarea circulației/escortarea convoaielor/coloanelor de auto- 9;

– pentru verificarea, prin măsuri specifice, a respectării interdicţiilor impuse persoanelor aflate izolare/carantină- 61;

– pentru verificarea respectării de către societățile comerciale/persoanele fizice autorizate a interdicţiilor impuse pe timpul stării de urgență- 12;

– escortarea/însoțire autovehicule ce transportă materiale medicale- 3.

Au fost verificate 764 locații de carantinare/izolare.

Au fost verificate 952 persoane cu privire la respectarea măsurilor de izolare/carantină din care:

-identificate că nu respectă măsurile de izolare- 0;

– identificate că nu respectă măsurile de carantină- 0.

2 dosare penale înregistrate din care:

art. 352 C.P. – zădănicirea combaterii bolilor- 1.

Sancțiuni contravenționale aplicate- 787 din care:

– pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină- 0;

– pentru fapte de natură economică- 0;

– sancțiuni aplicate persoanelor care nu respectă măsura privind restricționarea circulației -787.

Valoarea sancțiunilor contravenţionale- 2.431.700 lei.

Reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

Instituția Prefectului – Municipiul București face apel la cetățeni să respecte întocmai recomandările specialiștilor privind normele de igienă și distanțare socială, precum și prevederile ordonanțelor militare. Reducerea la minimum a riscului de expunere la noul coronavirus este singura cale de a ține sub control răspândirea epidemiei.

Împărtășim întreaga responsabilitate în protecția drepturilor și libertăților noastre democratice.

Solidaritatea și cooperarea vor defini rezultatul nostru în lupta cu epidemia.

Să fim responsabili, stă în puterea noastră, a tuturor!