Comunicat de presă 26.09.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că, astăzi, 26 septembrie 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de urgență.
Astfel, având în vedere:
-prevederile Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 932 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică București nr. 41.191/26.09.2021 înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 22.860/26.09.2021 prin care a fost comunicată rata de incidență cumulată, pe o perioadă de 14 zile, care la nivelul Municipiului București este de 4,35/1.000 de locuitori în data de 26.09.2021, ora 10:03;
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 142 din 09.09.2021 privind desemnarea doamnei subprefect Ghiță Florela-Antonela, ca înlocuitor de drept al Prefectului Municipiului București,
Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în ședință extraordinară, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, a constatat că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 26.09.2021, orele 10:03 este de 4,35 /1.000 de locuitori, fapt pentru care, începând cu data de 27.09.2021, ora 00:00 se dispun următoarele măsuri pentru o perioada de 14 zile, urmând a fi reevaluate în funcție de rata de incidență:
– În aplicarea prevederilor art.1 din Anexa 2 la HG nr.932/2021 pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARSCoV-2 în spaţiile publice, pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările.
– În aplicarea prevederilor art.9 pct.4¹ din Anexa 3 la HG nr.932/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
– STB SA va monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.
Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijloacele de transport, după cum urmează:
– în autobuze și troleibuze, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din față, iar coborârea pe celelalte uși;
– în tramvaie, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din mijloc, iar coborârea pe celelalte uși.
STB SA va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio-video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.
– Metrorex SA va informa și îndruma publicul călător prin instalațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.
Menționăm că regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.
Totodată, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București, se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Informăm cetățenii municipiului București că, luând în considerare:
-ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5196/03.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1756/03.09.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică;
– evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;
– Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
– Ordinul nr. 700/68/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
– adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 22211/24.09.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 22842/24.09.2021;
– adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 22198/24.09.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 22854/26.09.2021;
Comitetul Municipiului București pentru Situații de urgență a aprobat, începând cu data de 27 septembrie 2021, desfășurarea activității cu prezență fizică pentru Grădinița nr. 133 – sector 2, conform art. 2 alin (6) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5.196/03.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. .1756/03.09.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, care în perioada 13.09.2021-24.09.2021 și-a desfășurat activitatea în sistem on-line, pe motiv de infrastructură.
Conform art. 3 alin (2) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5.196/03.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1.756/03.09.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, începând cu data de 27 septembrie 2021 până la finalizarea construcției, Școala gimnazială Ferdinand I își va desfășura activitatea în sistem on-line, din motive de infrastructură și resurse existente.
Conform art. 6 alin (8) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5.196/03.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1.756/03.09.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, se constată suspendarea cursurilor cu prezența fizică pentru unele grupe/clase din cele 16 unități școlare, respectiv:
– Școala gimnazială nr.162 – sector 1 (21.09.2021-04.10.2021);
– Școala gimnazială nr.149 – sector 3 (20.09.2021-03.10.2021);
– Grădinița Răsărit nr. 2 – sector 3 (17.09.2021-30.09.2021);
– Școala Primară Spectrum – sector 3 (23.09.2021-06.10.2021);
– Grădinița Arlechino&Friends – sector 3 (21.09.2021-04.10.2021);
– Școala Gimnazială Mexic – sector 3 (17.09.2021-30.09.2021);
– Școala Gimnazială nr. 54 – sector 3 (24.09.2021-07.10.2021);
– Scoala Gimnazială Just4Kids- sector 3 (22.09.2021-05.10.2021);
– Școala Gimnazială Petrache Poenaru – sector 5 (21.09.2021-04.10.2021);
– Școala Gimnazială Principesa Margareta – sector 5 (21.09.2021-04.10.2021);
– Grădinița Nr. 269 – sector 5 (17.09.2021-30.09.2021);
– Grădinița Nr. 245 – sector 5 (22.09.2021-05.10.2021);
– Grădinița Hillary Clinton – sector 6 (23.09.2021-06.10.2021);
– Grădinița Nr. 210 – sector 6 (22.09.2021-05.10.2021);
– Grădinița Nr. 217- sector 6 (21.09.2021-04.10.2021);
– Școala Gimnazială Nr.161- sector 6 (21.09.2021-04.10.2021).
Directorii unităților de învățământ vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.
Textele Hotărârilor CMBSU nr. 57 și nr. 58 din 26.09.2021 sunt disponibile aici.