COMUNICAT DE PRESĂ

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 25.11.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Astfel, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1183 din 08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

– Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată;

– Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– Ordinul comun – Ministerul Sănătății (nr. 2282/22.10.2021) și Ministerul Afacerilor Interne (nr. 156/22.10.2021) privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă;

– Ordinul nr. 5490/2021 al ministrului educației pentru instituirea unor măsuri în învățământul preuniversitar;

– adresa Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București cu 51763/25.11.2021, înregistrată la Instituția Prefectului-Municipiul București cu nr.27975/25.11.2021;

– Hotărârea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana – Alexandra în funcția de prefect al municipiului București,

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în ședință extraordinară, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, a constatat, astăzi, 25 noiembrie 2021, că rata de incidență la nivelul municipiului București este de 2,67, față de care se dispune ca activitățile didactice se pot desfășura cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, independent de procentul de vaccinare a personalului din unitatea de învățământ.

Tot în ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, desfășurată astăzi, 25 noiembrie 2021, având în vedere – adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 27638/25.11.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 27977/25.11.2021, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, CMBSU a constatat suspendarea cursurilor cu prezența fizică pentru Grădinița Marchengarden – Str. General Ioan Culcer nr.49, pentru perioada 24.11-07.12.2021.

Menționăm că, directorii unităților de învățământ vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.