COMUNICAT DE PRESĂ

Astăzi, 28.08.2023, la sediul Instituției Prefectului a avut loc ședința Colegiului Prefectural al Municipiului București în cadrul căreia s-au adoptat o serie de măsuri pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor SKID GPL și a instalațiilor de depozitare temporară a produselor (benzină, motorină, GPL) în cadrul instațiilor de carburanți, după cum urmează:

1. Constituirea Comisiilor mixte de control pentru verificarea respectării legislației în funcționarea instalațiilor SKID GPL și a instalațiilor de depozitare temporară a produselor (benzină, motorină, GPL) în cadrul stațiilor de carburanți pe raza municipiului București.

2. Comisiile mixte de control sunt compuse din reprezentanți desemnați de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Teritorial de Muncă București, Inspectoratul în Construcții al Municipiului București, Autoritatea Rutieră Română – ARR, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R, Direcția Generală de Finanțe Publice a Municipiului București, Direcția Regională Vamală București, Direcțiile Generale de Poliție locală ale sectoarelor 1-6 și
Direcția Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului București.
3. Reprezentanții Direcțiilor Generale ale Polițiilor locale ale Sectoarelor 1-6 și ai Direcției Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului București vor efectua, în regim de urgență, acțiuni de identificare și verificare la agenții economici de pe raza administrativ teritorială de competență, care dețin instalații SKID GPL și instalații de depozitare temporară a produselor (benzină, motorină, GPL). Totodată, aceștia vor verifica și deținerea de către operatorii economici a autorizațiilor de construire/avizelor de amplasament (emise de Primăria Municipiului București și Primăriile Sectoarelor 1-6), precum și a autorizațiilor/avizelor de funcționare emise de instituțiile competente, după cum urmează: Autorizație ISCIR, Autorizaţia de securitate la incendiu, Autorizaţie de Mediu, Autorizaţie de gospodărire a apelor, Atestat GANEx și raportul privind
protecția la explozie (emis de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani), Licenţă ANRE pentru GPL, Certificat de atestare pentru vânzarea de produse energetice (emis de Autoritatea Națională a Vămilor), Buletine de verificare metrologică rezervoare, pompe, aparate de masură (Birourile de Metrologie autorizate). În cazul în care agenții economici verificați nu dețin unul sau mai multe acte de reglementare specifice activității, Poliția Locală va informa, de îndată, Instituția Prefectului – Municipiul București asupra celor constatate. În situația în care Direcțiile Generale de Poliție locală ale sectoarelor 1-6 și Direcția Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului București au efectuat în ultimele 30 de zile acțiuni de verificare și control ce vizează aspectele menționate anterior vor transmite rezultatele actiunilor realizate fără a se efectua noi acțiuni de control.

4.În urma centralizării datelor transmise de Polițiile locale, Instituția Prefectului – Municipiului București solicită membrilor Comisiilor mixte de control să demareze controale specifice potrivit competenței în scopul dispunerii măsurilor ce se impun pentru respectarea legislației specifice. Totodată, Reprezentanții Direcțiilor Generale ale Polițiilor locale ale Sectoarelor 1-6 și ai Direcției
Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului București au fost desemnați să identifice punctele vulnerabile, cu posibil risc la incendiu, aflate de pe raza administrativ-teritorială aflată în competență, respectiv: rezervoare supraterane/subterane ale stațiilor de alimentare cu combustibili/GPL, închise temporar sau dezafectate, inclusiv cele situate pe platforme industriale, unităţi de parcare şi întreţinere vehicule (autobaze) și alte obiective similare.
5. O altă măsură adoptată în cadrul Colegiului Prefectural- s-a  desemnat Inspectoratul în Construcții al Municipiului București să verifice autorizațiile de construire/avizele de amplasament emise de autoritățile publice locale din municipiul București pentru instalații SKID GPL, inclusiv instalații de depozitare temporară a produselor (benzină, motorină, GPL) în cadrul stațiilor de carburanți pe raza municipiului București, cât și Normativul de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T nr. 73/1161/1999.