COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

02 Martie 2022

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 02.03.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Astfel, în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;

Luând în considerare

  • Hotărârea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana – Alexandra în funcția de prefect al municipiului București,

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în temeiul prevederilor art. 11^1 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, a stabilit încă o locație de cazare la nivelul Municipiului București (50 de locuri).