COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

27 martie 2020

Să fim responsabili, stă în puterea noastră, a tuturor!

La data prezentului comunicat, la nivelul municipiului București, în spațiile de carantină instituționalizată, sunt cazate 635 persoane.

Având în vedere măsurile dispuse prin instituirea stării de urgență (menținerea distanțării sociale impusă), dar și riscurile care pot exista asupra comunităților locale, Instituția Prefectului-Municipiul București a solicitat Primăriei Municipiului București, Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, Primăriilor de Sector și Direcțiilor de Asistență Socială și Protecție a Copilului dispunerea de măsuri urgente de monitorizare a persoanelor ce aparțin categoriilor vulnerabile pe perioada stării de urgență.

Totodată, s-a solicitat primăriilor stabilirea unor responsabilități clare a asistenților sociali/persoanelor delegate cu atribuții din cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Solicitarea Instituției Prefectului-Municipiul București către autoritățile mai sus menționate, s-a făcut în aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, în conformitate cu reglementările Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, Legii nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului pe care le au Direcțiile de asistență socială organizate la nivelul municipiului București.

Solicitarea de dispunere a măsurilor urgente de monitorizare a persoanelor ce aparțin categoriilor vulnerabile pe perioada stării de urgență, s-a făcut cu scopul ca persoanele ce aparțin categoriilor vulnerabile (cu precădere copi lăsați singuri acasă, în urma migrației economice a unuia sau ambilor părinți, copii ale căror familii se află în autoizolare sau carantină, precum și alte persoane care din cauza incapacității fizice sau mentale se află în imposibilitatea de a se ocroti sau de a-și apăra drepturile) să fie monitorizate îndeaproape pe toată perioada situației de urgență pentru respectarea drepturilor lor, dar și pentru a beneficia de toate măsurile de protecție socială prevăzute de Constituția României și legislația specifică.

Solicitarea formulată de Instituția Prefectului- Municipiul București către autoritățile locale de la nivelul municipiului București de a stabili responsabilități clare pentru asistenții sociali/persoanele delegate cu atribuții din cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului, s-a făcut având în vedere monitorizarea și sprijinirea persoanelor vulnerabile de la nivelul comunității, în funcție de specificul situațiilor în care aceste persoane se regăsesc la un anumit moment dat, pe întreaga perioadă a instituirii stării de urgență (cu precădere starea de sănătate, nașterile nedeclarate, posibile situații de abuz asupra integrității fizice și psihice a acestor persoane, situația prestațiilor sociale.

Informăm cetățenii municipiului București că, în aplicarea Ordonanței Militare nr.3/2020, în data de 26.03.2020, la nivelul municipiului București, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație prevăzute de actul normativ mai sus menționat, au fost aplicate 1099 sancțiuni contravenționale, în cuantum al amenzilor de 1.408.435 lei.

Menționăm că la data prezentului comunicat de presă, la nivelul municipiului București, au fost identificate noi spații pentru carantinarea instituționalizată.

Astfel, spațiile au fost evaluate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București în vederea stabilirii îndeplinirii condițiilor igienico-sanitare prevăzute de legislația în domeniu și urmează a fi aprobate prin hotărâre de către Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Precizăm că informările referitoare la numărul de persoane depistate pozitiv în urma testelor COVID-19 efectuate și numărul de teste COVID-19 efectuate se fac doar de la nivel central, prin Grupul de Comunicare Strategică.

Reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

Având în vedere contravențiile constatate și sancționate pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței Militare nr. 3/2020, reamintim tuturor cetățenilor că nerespectarea legislației în vigoare atrage sancțiuni și, foarte important, necunoașterea legii nu exonerează de răspundere penală. Tocmai de aceea, recomandăm tuturor să se informeze doar din surse oficiale. De asemenea, vă reamintim că este esențial să fim responsabili, să conștientizăm faptul că suntem parte dintr-o colectivitate, iar acțiunile noastre pot afecta comunitatea în care trăim.

Vă rugăm să râmâneți în casă, pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi!