COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

4 februarie 2022

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 04.02.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Astfel, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 07 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Luând în considerare:

– Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 2015/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

– Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată;

– Hotarârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 30/1/07.01.2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

– Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 2893/04.02.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 2728/04.02.2022;

– Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 2892/04.02.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 2727/04.02.2022;

– Hotărârea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana – Alexandra în funcția de prefect al municipiului București,

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,

 

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în ședință extraordinară, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 2015/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, a dispus  reluarea cursurilor cu prezența fizică,  pentru următoarele unități de învățământ:

 • Școala Gimnazială Specială Nr. 7 – Str. Surorilor Nr. 4, sector 1, începând cu data de 05.02.2022;
 • Școala Gimnazială Nr. 7 – Str. Neagoe Vodă Nr. 11, sector 1, începând cu data de 05.02.2022;
 • Școala Gimnazială Nr.112 – Str. Pătulului Nr. 2, sector 2, începând cu data de 06.02.2022;
 • Liceul de Coregrafie Floria Capsali – Str. Căpitan Preoțescu nr. 2, sector 4, începând cu data de 06.02.2022;
 • Colegiul Tehnic Grigore Cerchez – Calea Șerban Vodă Nr. 280, sector 5, începând cu data de 07.02.2022;
 • Colegiul Național Gh. Lazăr – Bd. Regina Elisabeta Nr. 48, sector 5, începând cu data de 06.02.2022;
 • Liceul Teoretic Dante Alighieri – Al. Fuiorului nr. 9, sector 3, începând cu data de 07.02.2022;
 • Școala Gimnazială nr. 66 – Str. Logofăt Dan nr. 1, sector 2, începând cu data de 07.02.2022;
 • Grădinița GAN EDEN – Str. Vitejescu nr. 9, sector 4, începând cu data de 05.02.2022;
 • Colegiul Economic Virgil Madgearu – Bd. Dacia nr. 34, sector 1, începând cu data de 07.02.2022;
 • Școala Gimnazială I. GH. Duca – Șos. Panduri Nr. 42, sector 5, începând cu data de 07.02.2022.

 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 2015/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, CMBSU a dispus suspendarea cursurilor cu prezența fizică, pentru următoarele unități de învățământ:

 • Școala Gimnazială Nr. 92 – Al. Vlăhița nr. 1A, sector 3, pentru perioada 07.02-11.02.2022;
 • Liceul Teoretic Ștefan Odobleja – Str. Domneasca nr. 7A, sector 5, pentru perioada 07.02-11.02.2022;
 • Grădinița nr. 229 – Al. Dealul Măcinului nr. 5, sector 6, pentru perioada 04.02-08.02.2022.

 

Directorii unităților de învățământ vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.