COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

24 februarie 2021

 

Instituția Prefectului  –  Municipiul București informează că, astăzi, 24.02.2021, la sediul instituției din Piața Presei Libere nr. 1, a avut loc o ședință cu reprezentanții Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România și ai Asociației Furnizorilor din Industria Nunților.

În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice de la nivelul municipiului București, raportat la faptul că Industria HORECA se confruntă cu efecte și provocări fără precedent, pentru a preveni adoptarea unor măsuri care ar putea afecta și mai mult activitatea economică a partenerilor sociali, în cadrul ședinței au fost analizate condiţiile concrete de aplicare și respectare a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

S-a discutat despre funcționarea restaurantelor în condițiile respectării exigențelor legale, subliniindu-se practica unităților care eludează prevederile normative incidente. În acest context, s-a propus reglementarea și sancționarea acestor comportamente cu retragerea autorizației de funcționare pentru cei care încalcă cu rea- credință textul normativ.

Luând în considerare cadrul juridic existent, referitor la măsurile de siguranță sanitară, precum și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestor norme, prin raportare la Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, în cadrul ședinței s-a reiterat faptul că, pentru un climat de siguranță, atât pentru noi toți, cât și pentru cei dragi, se impune acordarea unei atenții sporite respectării normelor deja existente și larg popularizate.

S-a reafirmat că solidaritatea şi responsabilitatea socială sunt esenţiale în momentele de criză, și sunt două valori care dictează fiecare decizie la nivel normativ.

În urma întrevederii așteptăm ca Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România și Asociația Furnizorilor din Industria Nunților să prezinte Instituției Prefectului – Municipiul București o serie de propuneri pe care instituția noastră le va înainta, spre analiză, Guvernului și Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Ne adresăm cetăţenilor, apelând la spiritul civic și pledând pentru un comportament care promovează angajamentul social, pentru  a continua respectarea normelor de siguranță sanitară.