COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

01 Martie 2022

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 01.03.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Astfel, în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;

Luând în considerare

  • Hotărârea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana – Alexandra în funcția de prefect al municipiului București,

         Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în temeiul prevederilor art. 11^1 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, a stabilit  alte 11  locații de cazare la nivelul Municipiului București (760 de locuri).

Totodată, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât înaintarea propunerii către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale privind scoaterea de la rezerva de stat, cu titlu gratuit, a 350 kituri complete constând în saltele, perne și pături.

Bunurile mentionate  mai sus vor fi utilizate ca ajutoare de urgență pentru dotarea unei locații din București, în scopul amenajării spațiului de cazare pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina.