COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

24 ianuarie 2022

Astăzi, 24 ianuarie 2022, începând cu ora 16:00, a avut loc o întâlnire de lucru, în sistem de videoconferință, între Instituția Prefectului – Municipiul București și Primăria Capitalei, având drept scop stabilirea unui set de măsuri vizând gestionarea situației create de continuarea grevei Societății de Transport București. La ședință au participat și reprezentanți ai altor instituții cu responsabilități în gestionarea situației.

Cu această ocazie, de comun acord, au fost analizate și stabilite următoarele măsuri:

– menținerea dispozitivelor de jandarmerie și poliție în zona depourilor și autobazelor STB, pentru prevenirea oricăror incidente în planul ordinii și siguranței publice;
– intervenția fermă a forțelor de ordine împotriva oricăror acțiuni de intimidare a angajaților care intenționează să reia exercitarea dreptului la muncă;
– menținerea măsurii privind suplimentarea dispozitivelor de poliție și jandarmerie în zona stațiilor de metrou, atât la interior, cât și la exterior;
– asigurarea echipajelor de poliție rutieră și poliție locală, în principalele intersecții, pentru fluidizarea traficului rutier;
– asigurarea de către STB a informării populației în timp real cu privire la mijloacele de transport disponibile, prin intermediul aplicației info Transport Bucuresti.

Referitor la circulația trenurilor de metrou, Metrorex a transmis Instituției Prefectului  – Municipiul București  disponibilitatea de a pune la dispoziție flota de trenuri în funcție de traficul de călători, cu luarea în considerare a orarului de decalare a programului de lucru prevăzut de dispozițiile privind starea de alertă.

În urma solicitării IPMB, ca urmare a recomandării Autorității Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu aprobarea Ministerului Educației, a transmis unităților de învățământ din Capitală recomandarea de a motiva absențele elevilor care, din cauza grevei STB, nu au putut participa la cursuri în zilele de 20 și 21 ianuarie 2022. De asemenea, s-a recomandat conducerilor unităților de învățământ preuniversitar identificarea de soluții astfel încât, în cazul prelungirii grevei, elevii care nu pot ajunge la cursuri să desfășoare activitatea didactică online.

Prefectura Capitalei a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă București continuarea verificărilor privind modul în care angajatorii din sistemul privat și instituțiile publice din Capitală respectă prevederile referitoare la obligația acestora de a organiza munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, precum și programul de lucru decalat potrivit prevederilor HG nr. 34/2022.