COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
24 martie 2020
 
Să fim responsabili,  stă în puterea noastră,  a tuturor!
 
La data prezentului comunicat, la nivelul municipiului București, în spațiile de carantină instituționalizată, sunt cazate  616  persoane.
Având în vedere propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației referitoare la modificarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local astfel încât în situații de excepție (exemplu, cazul situației de urgență instituită în România prin Decretul nr. 195/2020 emis de Președintele României) consilierii locali să poată participa la ședințele consiliului local, prezența acestora putând fi constatată ”prin orice mijloace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente și legale”,
            luând în considerare că situațiile de excepție/situațiile speciale (epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme etc) impun intervenții operative, eficiente și eficace cerute tocmai de caracterul situației respective (urgența), măsuri care au la bază acte administrative speciale (emise în condiții speciale), Instituția Prefectului –Municipiul București a apreciat că potrivit competenței ce revine autorităților administrației publice locale  cu privire la inițierea proiectelor de hotărâri ale consiliului local, conform art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, completat, este mai mult decât necesară modificarea urgentă a regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, astfel încât, pentru adoptarea imediată de măsuri care să se conjuge cu măsurile adoptate în contextul răspândirii coronavirusului și creșterii numărului de persoane infectate cu virusul COVID-19 și să se circumscrie actelor normative adoptate de autoritățile și organismele naționale, consilierii locali să poată participa la ședințele consiliului local și să-și poată exprima în mod valabil voința (votul) cu privire la conținutul diferitelor proiecte de hotărâri ale consiliului local și prin alte modalități recunoscute de lege, decât cea a prezenței fizice la locul de desfășurare a ședinței consiliului local.
            Instituția Prefectului –Municipiul București a solicitat autorităților administrației publice locale din București, totodată, ca măsurile dispuse în sensul celor de mai sus să fie comunicate de îndată Prefectului Municipiului București. 
Totodată, având în vedere măsurile dispuse prin Ordinul nr. 74527/23.03.2020 al COMANDANTULUI ACȚIUNII, Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, privind instituirea unor măsuri necesare pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-Cov-2 la nivelul unităților sanitare publice și private, Instituția Prefectului –Municipiul București a solicitat Primăriei Municipiului București, Administrației Spitalelelor și Serviciilor Medicale București, Direcției de Sănătate Publică București adoptarea de urgență a măsurilor privind suspendarea, pe o perioadă de 14 zile, a internărilor pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintă urgență, precum și consultațiile programate/programabile în structurile ambulatorii ale unităților sanitare publice și private de pe raza municipiului București, cu informarea de îndată a Prefectului Municipiului București cu privire la cele dispuse. 
Având în vedere contextul actual privind evoluția răspândirii noii forme de Coronavirus SARS-COV-2, Instituția Prefectului-Municipiul București a solicitat Institutului Național de Sănătate Publică comunicarea cu celeritate a măsurilor dispuse pentru colectarea/eliminarea deșeurilor menajere rezultate din activitatea persoanelor aflate în centrele de carantină instituționalizate, în vederea informării autorităților publice locale și dispunerea de măsuri corespunzătoare pentru protecția sănătății populației și limitarea infectării cu acest tip de coronavirus.
Informăm cetățenii municipiului București că la data de 23 martie a.c., începând cu ora 22.00, echipaje mixte, formate din polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, jandarmi ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și polițiști locali din Capitală, au desfășurat o acțiune pe raza municipiului București care a avut ca scop verificarea respectării măsurilor dispuse prin Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020.
În urma acțiunii au fost aplicate 188 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 234.400 de lei, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 2/2020, referitoare la condițiile în care se poate realiza circulația persoanelor, în intervalul orar 22.00 – 06.00.
Reamintim că potrivit prevederilor Ordonanței militare nr. 2, în intervalul orar 6,00-22,00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
De asemenea,  în intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prezentate anterior.
(Potrivit prevederilor legale, sancțiunile contravenționale sunt între 100-5.000 de lei – pentru persoanele fizice și între 1.000-70.000 de lei, pentru persoane juridice.) 
Polițiști locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București au dispus, ieri, suspendarea activității a trei agenți comerciali care continuau să-și desfășoare activitatea în două mari centre comerciale din Capitală.
Pentru că au ignorat măsurile de prevenire a răspândirii COVID 19 instituite prin Ordonanța militară nr.2/2020 operatorii economici au fost sancționați și  contravențional de către inspectorii Direcției Control a DGPLCMB cu amenzi totale de 210.000 lei. 
Reprezentanții celor trei magazine au fost depistați cu ocazia unei acțiuni de control a DGPLCMB declanșată în vederea verificării modului în care sunt respectate măsurile instituite prin cele două ordonanțe militare pe perioada stării de urgență. În total, ieri, inspectorii Poliției Locale București au verificat 35 de centre comerciale precum și alte zeci de restaurante, săli de sport și saloane de înfrumusețare. 
Având în vedere măsurile urgente adoptate până în prezent, pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus și a protejării populației, aceste tipuri de activitati sunt suspendate temporar.
Totodată, reamintim persoanelor aflate în izolare la domiciliu, care părăsesc locația în care au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, că sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază, potrivit art.7 din Ordonanța Militară nr.2/21.03.2020.