COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
12 ianuarie 2022

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 12.01.2022, s-a desfășurat ședința Echipei locale de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene de la nivelul Municipiului București.
La ședință au participat reprezentanții următoarelor instituții: Inspectoratul General pentru Imigrări – Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București – CRPCSA, Organizația Internațională pentru Migrație – OIM, Consiliul Național pentru Refugiați, Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Asociația Serviciul Iezuiților din România – JRS, Salvați Copiii, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1-6, Primăria Sector 2 – Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Inspectoratul Teritorial de Muncă București Sector 1 și Sector 2, Inspectoratul Teritorial de Muncă București Sector 3 și Sector 4, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sector 5 și Sector 6.
Lucrările ședinței au fost prezidate de domnul subprefect Jean Badea.
În cadrul ședinței s-au pus în discuție, în scopul optimizării, principalele activități cu privire la integrarea străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene de la nivelul Municipiului București.