COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

18 februarie 2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că, astăzi, 18 februarie 2021 s-a desfășurat, în sistem videoconferință, ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Programului orientativ al şedinţelor Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti pe anul 2021. A prezentat Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti.
  2. Recensământul Populației și Locuințelor de probă (RPL PROBĂ 2021): prezentare generală, prezentare calendar revizuit, stadiu realizare activități, etape următoare. A prezentat Direcția Regională de Statistică a Municipiului București.

3* Eliberarea certificatelor de concediu medical pe perioada de izolare/carantină pentru asigurații confirmați cu SARS-CoV-2;

3** Acordarea asistenței medicale la distanță în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

3*** Automatizarea procesului de soluționare a cererilor de recuperare sume reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate (concedii medicale), adresate CASMB de către angajatorii cu sediul social în Municipiul București. A prezentat Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

4*  Scurtă prezentare a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Municipiului București;

4**  Prezentarea Sprijinului financiar destinat bunăstării animalelor – Măsura 14 (pachet plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pachet și plăţi în favoarea bunăstării păsărilor);

4*** Prezentarea Sprijinului financiar destinat finanțării programelor operaționale ale organizațiilor de producători din sectorul fructe și legume. A prezentat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Municipiului București.