Comunicat de presă

Instituția Prefectului- Municipiul București informează că ieri, 4 octombrie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Astfel, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr 932 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

– Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată;

– Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

– Ordinul nr. 700/68/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

– adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 22642/29.09.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 23320/01.10.2021; – Ordin Ministrului Afacerilor Interne nr. 142 din 09.09.2021 privind desemnarea doamnei subprefect Ghiță Florela-Antonela, ca înlocuitor de drept al Prefectului Municipiului București,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) și ale art. 6 alin. (2) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

s-a dispus suspendarea cursurilor cu prezența fizică pentru 8 unități școlare, respectiv:

– Școala Gimnazială Geo Bogza – Str. Barbu Lăutaru nr. 4, sector 1, pentru perioada 04.10-17.10.2021;

– Colegiul Economic Virgil Madgearu – Bd. Dacia nr. 34, sector 1, pentru perioada 05.10- 18.10.2021;

– Școala Gimnazială Petre Ispirescu – Str. Vasile Gherghei nr. 2, sector 1, pentru perioada 05.10- 19.10.2021;

– Școala Gimnazială Nr. 24 – Str. Tunari nr. 52, sector 2, pentru perioada 04.10-17.10.2021;

– Liceul Teoretic C.A. Rosetti – Str. Giuseppe Garibaldi nr. 11, sector 2, pentru perioada 05.10-19.10.2021;

– Colegiul Tehnic Petru Maior – Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, pentru perioada 05.10-18.10.2021;

– Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu – Bd. Iuliu Maniu nr. 15, sector 6, pentru perioada 05.10-18.10.2021;

– Colegiul Economic Costin C. Kirițescu – Str. Peștera Dâmbovicioara nr. 12, sector 6, pentru perioada 05.10-18.10.2021.

Menționăm că directorii unităților de învățământ vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.

 

Hotărârea CMBSU nr. 62/04.10.2021 este disponibilă aici.