COMUNICAT DE PRESĂ

Ședinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti – 24.05.2023

În data de 24.05.2023, începând cu ora 11.00, la sediul Instituției Prefectului – Municipiul București, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:
1. Măsuri de prevenire şi combatere a buruienii ambrozia pe raza municipiului București, cu invitarea reprezentanților administrației publice locale.
2. Componenta juridică și problematici în protejarea patrimoniului cultural.
3. Modificări legislative în protejarea patrimoniului cultural.
4. Concluzii desprinse în urma executării activităților de prevenire la unitățile sanitare din Municipiul București.
5. Diverse
Au susținut prezentări:

 Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu, Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, Primăriile de sector – Polițiile locale de sector, Primăria Municipiului București – Direcția de Mediu;
 Direcția pentru Cultură a Municipiului București;
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov.

În urma acestei ședințe, a fost adoptată Hotărârea nr. 2/24.05.2023 potrivit căreia: „Autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București vor publica pe site-urile oficiale informații cu privire la măsurile de prevenire și combatere a buruienii ambrozia pe raza administrativ-teritorială a fiecărui sector”.
De asemenea, conform Art. 2 al acestei Hotărâri: „Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, autoritățile administrației publice locale sus-menționate vor întocmi un raport de activitate privind numărul de persoane fizice sau juridice verificate în aplicarea Legii nr. 62/2018, situația persoanelor care au fost sancționate cu avertisment pentru nerespectarea acestei legi,  precum și a celor sancționate cu amendă, pe care îl vor transmite către Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu și Instituției Prefectului – Municipiul București”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2018: “Îndeplinirea obligaţiilor care le revin autorităţilor administraţiei publice locale se verifică de către specialişti desemnaţi de Instituţia Prefectului, care au şi competenţa de a sancţiona nerespectarea prevederilor prezentei legi.”