Comunicat de presă – 11.10.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi,11.10.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1090 din 07.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Luând în considerare:
– Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată;
– Hotarârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
– Ordinul nr. 700/68/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
– adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 23599/11.10.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 24075/11.10.2021;
– Hotărârea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana – Alexandra în funcția de prefect al municipiului București,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă,
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și ale art. 6 alin. (2) și alin. (9) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,
a dispus suspendarea cursurilor cu prezența fizică pentru 9 unități școlare, respectiv:
– Colegiul Național I.L. Caragiale – Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, pentru perioada 12.10-25.10.2021;
– Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida – Bd. Basarabia nr. 47, sector 2, pentru perioada 12.10-25.10.2021;
– Școala Gimnazială Nr. 307 – Str. Lucșoara nr. 17, sector 3, pentru perioada 12.10-25.10.2021;
– Școala Gimnazială Just4Kids – Șos Mihai Bravu nr. 428/Str. Vântului Nr. 27, sector 3, pentru perioada 11.10-24.10.2021;
– Școala Gimnazială nr. 195 – Str. Lunca Bradului nr. 2, sector 3, pentru perioada 12.10-25.10.2021;
– Colegiul Național Gheorghe Lazăr – Bd. Regina Elisabeta nr. 48, sector 5, pentru perioada 11.10-24.10.2021;
– Școala Gimnazială Nr. 167 – Calea Crângași nr. 140, sector 6, pentru perioada 11.10-24.10.2021;
– Liceul Teoretic Marin Preda – Str. Rușețu nr. 17, sector 6, pentru perioada 11.10-24.10.2021;
– Colegiul Tehnic Iuliu Maniu – Bd. Iuliu Maniu nr. 381-391, sector 6, pentru perioada 11.10-24.10.2021.
Directorii unităților de învățământ vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.

Hotărârea CMBSU nr. 68/11.10.2021 poate fi consultată aici.