COMUNICAT DE PRESĂ

   

   2 aprilie- Ziua Instituției Prefectului

 

Ziua Instituţiei Prefectului este marcată în fiecare an, pe 2 aprilie, dată la care, în anul 1864, a fost utilizat, pentru prima dată termenul de „prefect”.

Fără niciun dubiu, Instituția Prefectului se bucură de o tradiție deosebită în țara noastră, rolul său în tot ceea ce înseamnă viață economică, socială și politică fiind unul special. Istoric, pentru prima dată, termenii de prefect și prefectură au apărut, într-un sens similar cu cel de astăzi, în timpul Revoluției de la 1848-1849, în condițiile instaurării administrației românești în  mare parte a Transilvaniei. În Principatele Române, instituția este cunoscută sub denumirea actuală din vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

De-a lungul timpului, evoluția prefectului și a prefecturilor a fost strâns legată de dezvoltarea, organizarea și aderarea administrației publice românești la principiile administrației moderne. După ani și numeroase schimbări legislative, prefectul este astăzi expresia autorității publice care, prin prisma atribuțiilor sale, reprezintă pe plan local garanția bunei funcționări a statului de drept.

Statutul său este reglementat și prin Constituția adoptată în anul 1991, care la art. 122, alin. 2, prevede : ,, Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, din unitățile administrativ- teritoriale “.

Așadar, în rolul său de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul îndeplinește atribuții privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice, atribuții în exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, atribuții privind verificarea legalității actelor administrative  ale autorităților administrației publice locale, atribuții de îndrumare, la cererea autorităților administrației publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competență și atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

Pentru recunoașterea rolului și meritelor Instituției Prefectului la dezvoltarea societății noastre, din toate punctele de vedere- economic, social, cultural, prin Legea nr. 348/2018, data de 2 aprilie a fost instituită Ziua Instituției Prefectului.

Respectând această însemnată tradiție, Instituția Prefectului – Municipiul București veghează, la rândul său,  la buna guvernare, la garantarea aplicării legii în administrația publică locală. Iar această zi nu este altceva decât un foarte bun prilej pentru a reafirma importanța misiunii Instituției Prefectului în armonizarea activității autorităților publice locale.