COMUNICAT DE PRESĂ

În ședința Colegiului Prefectural de miercuri, 29 martie 2023, prefectul Toni Greblă a solicitat autorităților publice locale cu atribuții în domeniul controlului ca, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, să desfășoare activități complexe și ferme pentru verificarea respectării legislației în domeniul normelor sanitar – veterinare, protecţiei consumatorilor și sănătății publice pe raza Municipiului București.

În acest sens, Colegiul Prefectural a adoptat o hotărâre privind constituirea unor Comisii mixte de control, care, în perioada 3 – 15 aprilie 2023, vor desfășura acțiuni de verificare în piețe agroalimentare, unități de procesare, prelucrare, depozitare, valorificare și de alimentație publică, centre comerciale și târguri din București.

Scopul deciziei luate la propunerea prefectului Capitalei este verificarea condițiilor igienico-sanitare și pentru siguranța alimentelor, inclusiv în centrele neautorizate, în vederea prevenirii toxiinfecțiilor alimentare, dar și combaterea activităților de comerț ilegal.

Activitatea de coordonare a comisiilor de control se va realiza prin grija Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, iar, în cazul în care se constată situații deosebite, coordonatorii acestora vor informa, de îndată, Prefectura Capitalei cu privire la măsurile dispuse.

De asemenea, prefectul Toni Greblă și subprefecții Diana Artene și Jean Badea fac un apel la cetățeni ca, în perioada Sărbătorilor Pascale, să își facă aprovizionarea doar din centrele autorizate și special amenajate pentru comercializarea diverselor produse agroalimentare și să acorde o atenție sporită calității alimentelor achiziționate, astfel încât să fie cât mai redus riscul unor eventuale probleme de sănătate.

Totodată, prefectul Toni Greblă a mulțumit membrilor Colegiului Prefectural pentru colaborarea foarte bună din timpul mandatului său, care a început în luna mai 2022. Aceasta a fost ultima ședință a Colegiului Prefectural condusă de domnul Toni Greblă, în calitate de prefect al Municipiului București.

Informații suplimentare

În temeiul prevederilor art. 267 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Instituției Prefectului – Municipiul București își desfășoară activitatea Colegiul Prefectural, care are, printre atribuții, armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate, precum și implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul Capitalei.

Colegiul Prefectural este convocat de către prefect cel puțin o dată pe lună și oricând se consideră că este necesar, fiind condus de către acesta.