COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

24 februarie 2022

            Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 24.02.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Astfel, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 07 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Luând în considerare:

– Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 2015/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

            – Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată;

– Hotarârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 30/1/07.01.2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

– Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 4621/24.02.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 4262/24.02.2022;

– Hotărârea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana – Alexandra în funcția de prefect al municipiului București,

            În conformitate cu prevederile art. 11^1 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul art. 10 și 11 lit. b) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1491/ 09.09.2004,         

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 2015/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a constatat suspendarea cursurilor cu prezența fizică, pentru Grădinița RIO – Str. Luigi Galvani nr. 13, sector 2, pentru perioada 22.02 – 26.02.2022.

            Directorul unității de învățământ va asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.