Comunicat de Presă

COMUNICAT DE PRESĂ

În contextul preocupărilor Instituției Prefectului Municipiului București pentru asigurarea bunelor condiții de deschidere și desfășurare a noului an școlar, în data de 04.09.2019, în cadrul activității de monitorizare permanentă, domnul Marius–Cristian GHINCEA, Prefectul municipiului București, a vizitat Școala Centrală și Colegiul Economic Hermes.

Astfel, s-a desfășurat o activitate de verificare în teren a stadiului realizării lucrărilor destinate igienizării și reparării spațiilor de învățământ, reviziei și modernizării rețelelor electrice, sanitare și de încălzire.

Totodată, s-a verificat dispunerea și punerea în aplicare a măsurilor concrete pentru asigurarea cadrului de siguranță necesar desfășurării procesului instructiv-educativ în unitățile de învățământ mai sus menționate.

Pornind de la analiza situației referitoare la anul școlar precedent, s-a verificat existența marcajelor rutiere și a semafoarelor din apropierea unităților de învățământ, existența camerelor de monitorizare video în interiorul și exteriorul clădirilor unităților de învățământ.