COMUNICAT DE PRESĂ – 06.10.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 6 octombrie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.
Astfel, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 932 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare:
– Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
– art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată;
– Hotarârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
– Ordinul nr. 700/68/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
– adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 23.212/06.10.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 23761/06.10.2021;
– Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 142 din 09.09.2021 privind desemnarea doamnei subprefect Ghiță Florela-Antonela, ca înlocuitor de drept al Prefectului Municipiului București, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgență, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și ale art. 6 alin. (2) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, a dispus suspendarea cursurilor cu prezența fizică pentru 10 unități școlare, respectiv:
– Liceul Teoretic Nicolae Iorga – Bd. Ion Mihalache nr. 126, sector 1, pentru perioada 06.10-19.10.2021;
– Colegiul Național Victor Babeș – Șos Fundeni nr 254, sector 2, pentru perioada 07.10-20.10.2021;
– Liceul Teoretic Dante Alighieri – Al. Fuiorului nr. 9, sector 3, pentru perioada 06.10-19.10.2021;
– Liceul Teoretic Nichita Stănescu – Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 12, sector 3, pentru perioada 06.10-19.10.2021;
– Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu – Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, pentru perioada 06.10-19.10.2021;
– Grădinița Nr. 30 – Bd. Dimitrie Cantemir nr. 16A, sector 4, pentru perioada 06.10-19.10.2021;
– Colegiul Național Ion Creangă – Str. Cuza Vodă Nr. 51, sector 4, pentru perioada 06.10-19.10.2021;
– Colegiul Economic Viilor – Șos. Viilor Nr. 38, sector 5, pentru perioada 06.10-19.10.2021;
– Școala Gimnazială Nr. 156 – Str. Dealul Țugulea nr. 35, sector 6, pentru perioada 06.10-19.10.2021;
– Grădinița Nr. 217 – Str. Brașov nr. 20A, sector 6, pentru perioada 06.10-19.10.2021.
Menționăm că directorii unităților de învățământ vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.
Hotărârea CMBSU nr. 63/06.10.2021 poate fi consultată aici.