Știri importante

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

22 aprilie 2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 22 aprilie 2021 s-a desfășurat, în sistem videoconferință, ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Contaminanţi şi reziduuri de pesticide în produsele alimentare; prezentarea responsabilităţilor instituţiilor cu atribuţii în controlul contaminanţilor şi reziduurilor de pesticide în produsele alimentare, realizări şi măsuri dispuse în cazul depistării prezenţei peste limite admise;
  2. Măsuri privind comercializarea pe teritoriul Municipiului Bucureşti a produselor alimentare în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, cu respectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii.

A prezentat Direcția Sanitară – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București.

  1. Modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea și modul de etichetare, prezentare publicitate și comercializare a produselor alimentare specific sărbătorilor pascale (carne preambalată, ouă, vopsea ouă, ciocolată și produse din cacao, tablete și figurine pe bază de cacao și grăsimi vegetale, produse de patiserie (cozonac, pască, fursecuri, chec..) vin;
  2. Modul de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea produselor din carne.

A prezentat Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București-Ilfov.

  1. Agricultura ecologică – evoluție și perspective la nivelul municipiului București

A prezentat Direcția pentru Agricultură a Municipiului București.

Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Durata proiectului este de 36 luni, iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.

În cadrul proiectului, în baza unui voucher, persoanele cu dizabilități pot achiziționa tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în valoare de aproximativ 5000 de euro.

doc00177720210421114810

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
10 aprilie 2021
Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi,10 aprilie 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice
de comunicare, care, în aplicarea prevederilor HG nr. 293/2021, modificată şi completată prin HG nr. 348 din 26 martie 2021 precum şi în aplicarea prevederilor HG nr. 432 din data de 09 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
          Luând în considerare:
          – evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;
          – art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;
– adresa DSP București nr. 15056/10.04.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 8988/141/10.04.2021, prin care a fost comunicată rata de incidență cumulată, pe o perioada de 14 zile, care la nivelul Municipiului București este de 6,39/1000 de locuitori  în data de 10.04.2021, orele 10:03;
          – ținând cont de menţinerea unui număr ridicat de cazuri noi de infectare cu virusul SARS- CoV-2, fapt ce generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a autorităților publice locale organizate la nivelul Municipiului București și a sistemului sanitar,
 A constatat că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 10.04.2021, ora 10:03 este de 6,39/1000 de locuitori fapt pentru care, începând cu data de 11.04.2021 ora 00:00 s- au dispus următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la atingerea pragului de 7,5/1000 de locuitori:
  * Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00 – 5,00 în zilele de luni până joi, și în intervalul orar 20.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programării;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.
          Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.
          Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.
          Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.
   Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
 ** Programul operatorilor economici care desfașoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și /sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura în intervalul 05.00 – 18.00 în zilele de vineri, sâmbata și duminica. În zilele de luni – joi, programul poate fi desfășurat în intervalul orar 05.00 – 21.00, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000          locuitori.
     Prin excepție de la prevederile de mai sus, în intervalul orar 21,00 – 05,00 în zilele de luni până joi, respectiv 18.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă duminică, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.
          Tot prin excepție, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
          Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
          *** În data de 23.04.2021, operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private îşi pot organiza şi desfăşura activitate în intervalul ora 05.00 – 20.00.
       **** Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise, în domeniul sălilor de sport/fitness.
          Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
          *****Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, de tip mall, se va realiza astfel încat să se asigure menținerea distanței fizice de minimum 2 metri  și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.
          ****** Accesul în piețele agroalimentare și în piețele volante se face cu respectarea distanțării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
   STB SA va monitoriza permanent gradul de încarcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.
      Se va respecta circuitul de urcare/coborare în mijlocul de transport, accesul pasagerilor realizându-se prin ușa din față, iar coborarea pe ușa din spate.
        STB SA va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio – video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.
           Metrorex SA va informa și îndruma publicul călător prin stațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.
 Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici  care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent.
Se interzice activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, cu excepția deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unități.
 Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
 Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.
 Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția desfășurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.
 Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in.
 Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale
 Este obligatorie purtarea măștii de protecție, în toate spațiile publice, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, conform Ordinului MS 874/81/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Menționăm că, regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.
Precizăm că, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Informație 09.04.2021

Ghid de bune practici

privind aplicarea, în cadrul operatorilor economici care operează servicii de vânzare

cu amănuntul, a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Sars-Cov 2

 

În urma consultărilor la care au participat:

– Instituția Prefectului- Municipiul București (IPMB)

– Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR)

– Asociaţia Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR)

– Organizația Patronală a Retailerilor din România (RORETAIL)

– Asociația Investitorilor de Real Estate din România (AREI)

– Reprezentanţi ai Primăriilor Sectoarelor din Bucureşti,

 

Părţile au ajuns la un acord asupra modului în care poate fi asigurată în mod optim respectarea măsurilor de prevenire a formării aglomerărilor în interiorul magazinelor, măsuri prevăzute în Hotărârea CMBSU nr. 19 din 27.03.2021.

 

În urma discuţiilor a reieşit necesitatea de a informa clienţii, de a asigura flexibilitate comercianţilor în aplicarea măsurilor şi de a menţinere un dialog constant între comercianţi şi autorităţi.

 

Toate părţile au stabilit, prin consens, următoarele acţiuni ca fiind bune practici la nivelul comercianţilor:

 

  1. Afişarea la intrarea în magazin, la loc vizibil, a unui afiş în care să fie menţionat numărul maxim de clienţi care pot fi prezenţi simultan în acel magazin. Afişul trebuie să fie cel puţin de mărime A4 şi caracterele să fie suficient de mari pentru a fi vizibile de la distanţă. Este propus următorul text:

„Pentru a putea respecta regula distanţării fizice, în acest magazin pot fi prezenţi simultan …. clienţi.”

 

  1. Modul de calcul pentru numărul maxim de clienţi va fi făcut prin raportare la cota de max. 7m.p. -client pentru magazinele mari, de tip mall, supermarket, hypermarket sau prin raportare la obligaţia asigurării distanţării de 2 m între clienţi pentru magazinele mici şi mijlocii.

 

  1. Fiecare magazin va trebui să dispună măsurile necesare pentru a evita aglomerarea. Măsurile dispuse sunt la alegerea fiecărui operator economic, acesta putând să evalueze concret situaţia şi să decidă. Printre măsurile sugerate sunt: (*) limitarea numărului de coşuri sau cărucioare disponibile la numărul maxim de clienţi care pot fi simultan în magazin, (**) asigurarea contorizării electronice sau (***) asigurarea contorizării mecanice sau orice alt mijloc pe care operatorul economic îl consideră eficient şi potrivit situaţiei proprii.

 

  1. La atingerea limitei de clienţi, operatorul va opri accesul clienţilor în magazin, urmând a permite accesul pe măsura eliberării capacităţii.

 

Prezentul document va fi adus la cunoştinţa tuturor operatorilor economici prin afişare pe site-ul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti, prin diseminare cu ajutorul instituţiilor de media şi prin intermediul organizaţiilor patronale  participante.

2 aprilie – Ziua Instituției Prefectului

2 aprilie – Ziua Instituției Prefectului
Marcarea în data de 2 aprilie a „Zilei Instituției Prefectului” are ca raţiune principală crearea unui simbol, pentru a reaminti că administrația publică este în slujba cetățenilor și pentru a recunoaște rolul Instituției Prefectului la dezvoltarea țării noastre din punct de vedere economic, cultural și social.
Instituția prefectului este veche și tradițională în administrația publică din România, întâlnită în Muntenia și Moldova încă înainte de Unirea Principatelor din 1859. Este adevărat că cei care o reprezentau purtau o altă denumire, așa-zișii „ispravnici de județe” sau „ispravnici administrativi”.
Istoriografia românească a consemnat data de 24 ianuarie 1859 ca un moment remarcabil al înscrierii statului român în modernitatea secolului al XIX-lea.
Intrarea statului român în epoca modernă a presupus cu prioritate organizarea acestuia pe baze și principii democratice.
Se impunea deci, adoptarea unei Constituții a Principatelor Unite care să înlocuiască Regulamentele Organice și trebuia revizuită legislația anterioară.
Au survenit modificări de esență în administrația țărilor române, impuse de consolidarea unității statale și modernizării structurii administrative. Prima apariție a instituției prefectului ca atare în administrația societății românești datează din a doua jumătate a secolului XIX, fiind consacrată prin Legea pentru înființarea consiliilor județene, din 2 aprilie 1864 și Legea comunală din 1 aprilie 1864, inspirate după modelul francez al timpului.
Prin Legea nr. 2 din 14 aprilie 1864 se reglementează prima împărțire administrativ- teritorială a statului român în județe și se stabilesc primele organe administrative de la acest nivel, organe care ulterior au avut ca principală menire asigurarea implementării noului cadru legislativ și a măsurilor novatoare impuse în cadrul procesului de consolidare și modernizare a statului. În plan local, principalul rol pentru executarea măsurilor amintite mai sus l-a avut o instituție nouă pentru administrația românească-prefectul.
Prin legea din 1864 se organizează pentru prima dată administrația județelor țării. Județul nu era numai o subdiviziune administrativă a statului, ci și o persoană juridică învestită cu o anumită putere politică și drepturi patrimoniale.
Prin Legea nr. 2 din 14 aprilie 1864 prefectului i se stabilea calitatea de reprezentant al puterii centrale în județ și administrator al intereselor locale.
Instituția Prefectului, prin Legea din 1 martie 1883, care modifica prevederile legii din 1864 și a celei din martie 1872, suferă o restrângere a atribuțiilor care-i reveneau prefectului, el nemaifiind decât „agent executor al deciziunilor consiliului și comitetului, pe care le încredințează prezidentului comitetului permanent. Prefectul trebuie să-i dea acestuia concursul necesar”.
Prin Legea din 1 noiembrie 1892 privind organizarea autorităților administrative exterioare, dependente de Ministerul de Interne și fixarea circumscripțiunilor administrative, instituția prefectului era abilitată cu atribuții care conturau deplin această funcție. Se precizează în lege că „în capul fiecărui județ este câte un prefect”, „numit prin decret regal, la recomandarea Ministrului de Interne” și „reprezintă puterea executivă în toată circumscripțiunea supusă administrațiunii sale”.
În Legea de unificare administrativă din 1925 instituția prefectului era tratată ca reprezentând autoritatea centrală, având atribuții de control. Prefectul era numit prin decret regal, în urma propunerii Ministrului de Interne. Pentru a putea fi numit prefect, pe lângă condițiile generale cerute funcționarilor publici, candidatul trebuia să aibă 30 de ani împliniți și să posede diploma unei școli superioare recunoscute de stat, în afara celor care au funcționat în această funcție cel puțin un an.
Legea pentru organizarea administrației din 1929 este prima care delimitează autoritățile colectivităților alese de cele numite. Prefectul nu mai este șeful administrației județene, fiind „reprezentant al guvernului”. El exercită „controlul și supravegherea tuturor administrațiilor locale”. În calitate de delegat al autorității centrale el reprezenta guvernul și puterea executivă. Legea aduce în planul vieții administrative a țării o nouă instituție – comisia administrativă a județului, al cărei președinte era prefectul.
Legea administrativă din 27.03.1936 conferă prefectului un rol deosebit de important ca șef al administrației județene, care supraveghea toate așezămintele culturale și serviciile publice. Era de asemenea șeful poliției și jandarmeriei.
Prin Legea administrativă din 1938 se desființează administrația autonomă a județului, înființându-se ținutul, județul rămânând numai o circumscripție în care funcționează serviciile exterioare ale ministerelor.
În încercarea de profesionalizare a instituției, Prefectul devine funcționar de carieră, numit prin decret regal și are dreptul de a numi primarii din comunele rurale și urbane nereședință și de a desemna membrii de drept în consiliul comunal.
În perioada 1940 – 1944, în baza Decretului lege din 21.09.1940, se revine la instituția prefectului ca funcționar public și la comună și județ ca unități administrativ teritoriale cu personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu. Prefectul își menține rolul de reprezentant al guvernului.
Remarcăm și concluzionăm că perioada interbelică găsește prefectul implicat în conducerea unor comisii instituite în urma terminării Primului Război Mondial (Legea nr. 2.719 /1918 pentru lichidarea rechizițiunilor și despăgubirilor de răsboi).
Analiza conținului Legii nr.139/1940 asupra rechizițiilor, a Legii nr. 609/1941 pentru măsurile excepționale aplicabile în timpul cât armata se află în stare de răsboiu, Legea nr. 91/1945 pentru înființarea Casei de Administrare și supraveghere a Bunurilor Inamice, conduce la concluzia că odată cu declanșarea celui de al Doilea Război Mondial, prefectul este în prima linie.
La încetarea celui de al Doilea Război Mondial, în vederea aplicării măsurilor interne, se apelează din nou la prefect, și avem în vedere dispozițiile Legii. nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare.
După anul 1944 legiuirile ce au urmat au desființat instituția prefectului, aceasta fiind repusă în locul și rolul ce i se cuvin după decembrie 1989.
Ultimul act normativ important, înainte de desființarea acestei instituții, care stabilea atribuții în sarcina prefectului și a prefecturilor, a fost Legea nr. 285/1947 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 285/1947 pentru modificarea și completarea unor dispozițiuni din Legea pentru comerțul pentru devize din 1932 și a altor legi pentru reglementarea schimburilor cu străinătatea.
Legea nr. 5/1990 privind administrarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, până la organizarea de alegeri locale, este actul normativ care a reintrodus în administrația publică românească, prefectura ca organ al administrației publice. La acel moment nu puteam vorbi încă, de o instituție a prefectului, ci de prefectură – organ al administrației publice locale de stat, organ al administrației de stat cu competență generală compusă din: 1 prefect, 2 subprefecți, 1 secretar și 7 membrii. Legea stabilea atât modul de organizare cât și atribuțiile acestei instituții.
Prin Legea nr. 10/1991, prefectului i se stabilește calitatea de ordonator principal de credite al bugetului local la nivel de județ.
Constituția României, adoptată de Parlament și aprobată prin referendum în decembrie 1991, repune instituția prefectului pe noi principii organizatorice și funcționale, pornind de la tradițiile românești în materie.
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, delimitează definitiv rolul și locul instituției prefectului, prefigurând astfel adoptarea de către Parlamentul României a Legii organice nr. 340/2004 privind instituția prefectului.
Prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, se concretizează legal transformarea funcției de prefect în funcție publică, prin introducerea acestei funcții în categoria Înalților funcționari publici.
Constituția României republicată, în Capitolul V, Secțiunea a 2-a, dedicată Administrației publice locale, art. 123, intitulat Prefectul.
Constituția stabilește la alineatul 2 al articolului 123 faptul că “prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi alte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale”.
Prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ s-a schimbat statul prefectului şi al subprefectului, astfel că, funcţiile de prefect şi de subprefect sunt funcţii de demnitate publică.

Pentru completarea declarației pe proprie răspundere, vă rugăm să accesați link-ul  – aici.

INFORMARE privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă  plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice  prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. Pentru mai multe informații click aici.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

01.04.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că astăzi, 01.04.2021, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția de Subprefect al Municipiului București de către domnii  Sebastian –Nicolae BUȘI și Richard-Tiberius BUDAI.

Domnii Sebastian –Nicolae BUȘI și Richard-Tiberius BUDAI exercită funcția de subprefect al municipiului București în baza Hotărârilor Guvernului nr. 378 din 31.03.2021 și 379 din 31.03.2021, hotărâri publicate în Monitorul Oficial al României nr. 329/01.04.2021.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
27 martie 2021
Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 27.03.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice  de comunicare, care, în aplicarea prevederilor  HG nr. 293/2021, modificată și completată prin HG nr. 348 din 26 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
             luând în considerare:
          – evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;
          – art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;
– adresa DSP București nr. 9834/24.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 7614/24.03.2021, prin care au fost transmise propuneri privind măsurile necesare în vederea limitării răspândirii infecției cu SARS CoV-2 la nivelul Municipiului București;
– adresa DSP București nr. 10250/27.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 7858/27.03.2021, prin care a fost comunicată rata de incidență cumulată, pe o perioadă de 14 zile, care la nivelul Municipiului București este de 6,88/1000 de locuitori în data de 27.03.2021, orele 10.00;
          – ținând cont de creșterea constantă a numărului de cazuri noi de infectare cu virusul SARS- CoV-2, fapt ce generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a autorităților publice locale organizate la nivelul Municipiului București și a sistemului sanitar,
Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a constat că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 27.03.2021, ora 10.04 este de 6,88/1000 de locuitori fapt pentru care,
 începând cu data de 28.03.2021, ora 00:00 s- au dispus următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la atingerea pragului de 7,5/1000 de locuitori:
 1. Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00 – 5,00 în zilele de luni până joi, și în intervalul orar 20.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programării;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112.
          Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.
          Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.
          Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.
  Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
 Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia sărbătorii Pesah se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în data de 28.03.2021, în intervalul orar 20.00 – 22.00
 Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Paștelui Catolic, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în perioada 03.04.2021 – 04.04.2021, în intervalul orar 20.00 – 02.00.
 2) Programul operatorilor economici care desfașoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura în intervalul 05.00 – 18.00 în zilele de vineri, sâmbăta și duminica. În zilele de luni – joi, programul poate fi desfășurat în intervalul orar 05.00 – 21.00, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000          locuitori.
     Prin excepție de la prevederile de mai sus, în intervalul orar 21,00 – 05,00 în zilele de luni până joi, respectiv 18.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.
       Tot prin excepție de la prevederile de mai sus unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
         Menționam că, aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
          Totodată, s-a hotărât să se suspende activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise, în domeniul sălilor de sport/fitness.
           Aplicabilitatea  măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
        3)  Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, de tip mall, se va realiza astfel încât să se asigure menținerea distanței fizice de minimum 2 metri  și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.
         4)  Accesul în piețele agroalimentare și în piețele volante se face cu respectarea distanțării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
         5) STB S.A. va monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.
    Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport, accesul pasagerilor realizându-se prin ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.
          STB S.A. va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio – video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.
          6) Metrorex S.A. va informa și îndruma publicul călător prin stațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.
S-a hotărât că în unitățile de învățământ participarea la ore să se desfășoară astfel:
* Cu prezență fizică pentru:
– toți preșcolarii și elevii din învățământul primar,
– elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și elevii din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecție, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale;
Este permisă organizarea cu prezența fizică în unitățile de învățământ  a următoarelor activități:
–        simulările examenelor naționale și a examenelor pentru anii terminali;
–        evaluările naționale.
** Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
7) S-a hotărât  interzicerea activității  cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent.
 Totodata, s-a hotărât  interzicerea activității restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu excepția deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unități.
 Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
 Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
 Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.
 Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția desfășurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.
8) Este interzisă organizarea și desfășurarea activității cu publicul în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in.
 Este interzisă organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale
 Este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice
Facem precizarea că, regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.
 În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Hotărârea CMBSU nr. 19 din 27.03.2021 Hotărârea CMBSU nr. 19 din 27 martie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

22 martie 2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 22.03.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, care, în aplicarea: 

– dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– dispozițiilor art. 5, coroborat cu art. 9 alin.(3) din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV – 2,cu modificările și completările ulterioare;

– luând în considerare  adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului  București  nr. 5657/22.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 7367/22.03.2021 prin care se înaintează solicitarea Școlii Gimnaziale Barbu Delavrancea  de suspendare a activităților ce presupun prezența fizică în unitatea de învățământ, avizată de către DSP București

a hotărât  ca începând cu data de 23.03.2021 să se suspende activitatea didactică ce presupune prezența fizică, la nivelul unității de învățământ Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea” situată în București, str. Matei Basarab nr. 28-30, sector 3, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 05.04.3021 inclusiv.

Menționăm că pe perioada suspendării, procesul de învățământ la această unitate se va desfășura în sistem on-line.

Directorul unității de învățământ menționate va asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.

Hotărârea CMBSU nr. 17 din 22.03.2021 doc00153320210323101843