Fără categorie

COMUNICAT DE PRESĂ

21 iunie 2021

Având în vedere prognoza meteorologică care indică creșterea temperaturilor, corelat cu creșterea nivelului umidității ca urmare a precipitațiilor din ultima perioada, pentru siguranța populației, atașăm Măsurile de prevenire pentru perioadele caniculare.

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare

LEGISLAȚIE

  1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti:

 

            – Constituţia României, republicată;

            – Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005;

            – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            – Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Hotărârea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Hotărârea Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            – Hotărârea Guvernului nr. 66/2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            – Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 326/10.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

EURO 2020

Public order and safety measures, AUSTRIA – NORTH MACEDONIA – EURO 2020

AUSTRIA – NORTH MACEDONIA

public order and safety measures

         On Sunday, June 13 2021, starting with 19.00, on the Arena Națională stadium in Bucharest, will take place the football match between the representative teams of Austria and North Macedonia, within the EURO 2020 Final Tournament.

         For the conduct of this sporting event in order and public safety, the Bucharest Gendarmerie, together with the Bucharest Police and Bucharest-Ilfov Inspectorate for Emergency Situations, will take measures for the safe movement of fans to and from the stadium as well as for maintaining a climate of security at the level of the Capital city.

Approximately 2000 gendarmes, policemen and firefighters will act to ensure public order in the immediate vicinity of the Arena Națională, as well as on the movement routes of supporters, to prevent the occurrence of events likely to affect the climate of public order and safety.

In the Old Center, as attraction point, the gendarmerie forces, police and firefighters will act in an integrated system, being arranged all the necessary measures to ensure a climate of peace and public safety.

The traffic police will guide drivers on routes that will allow them to reach the desired destination.

In the area of the sports event will be gendarmes from the dialogue teams, english speakers, who will participate to this mission in order to ensure a good relationship with the supporters of the teams. They will be supported by ten police officers from Austria and North Macedonia, whose mission is to facilitate dialogue and the transmission of the main messages of the Romanian authorities.

         In accordance with the provisions of the local Law no. 4 of 2008 on preventing and combating violence during competitions and sports games, with subsequent amendments and completions, entrance to the stadium, public access by turnstiles, guarding of locker rooms and protection of referees, guidance and supervision of the public in the stadium is performed by company agents security guard, contracted by the organizer.

         According to art. 14 of the aforementioned law, prior to allowing access to the sports arena, participants in this event will be subjected to a preventive body control, performed by the security company contracted by the organizer, in order to avoid the introduction on the stadium of some materials or objects that can endanger the safety of the spectators.

From the point of view of participating in the sports competition, we underline the following:

Given the special conditions regarding the conduct of sports events during the pandemic of COVID-19, in order to attend the EURO 2020 matches, a series of rules imposed by the organizer and the legislation in force must be observed. Those interested can find them, either by accessing the official page www.frf.ro or through the EURO 2020 official app.

         – The fans will have access to the stadium starting with 16.00, based on the tickets provided by the organizer and the access bracelets that confirm the observance of the sanitary and epidemiological rules. Just one of these elements is not enough. The spectator must also show his/her identity card.

         – We advise supporters not to get involved in incidents that could lead to disturbance of public order and peace, delimiting themselves from any form of verbal or physical violence that could lead to violent manifestations.

– Spectators are not allowed to bring to stadium the following: alcoholic beverages, pyrotechnic materials prohibited by law or other objects that may endanger the safety of participants in this sporting competition. It is forbidden to display inscriptions that incite national, racial, class or religious hatred, discrimination of any kind and violence.

– In order to avoid incidents, we recommend to avoid traveling in large groups to or from the sports arena.

– Report any problems you find to the authorities.

We thank you all for your understanding of the safety measures taken to conduct this sporting event.

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTAMENT OF THE GENERAL DIRECTORATE OF BUCHAREST GENDARMERIE

http://www.jandarmeriabucuresti.eu/2021/06/12/public-order-and-safety-measures-austria-north-macedonia-euro-2020/

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
10 aprilie 2021
Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi,10 aprilie 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice
de comunicare, care, în aplicarea prevederilor HG nr. 293/2021, modificată şi completată prin HG nr. 348 din 26 martie 2021 precum şi în aplicarea prevederilor HG nr. 432 din data de 09 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
   Luând în considerare:
          – evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;
          – art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;
– adresa DSP București nr. 15056/10.04.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 8988/141/10.04.2021, prin care a fost comunicată rata de incidență cumulată, pe o perioada de 14 zile, care la nivelul Municipiului București este de 6,39/1000 de locuitori  în data de 10.04.2021, orele 10:03;
          – ținând cont de menţinerea unui număr ridicat de cazuri noi de infectare cu virusul SARS- CoV-2, fapt ce generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a autorităților publice locale organizate la nivelul Municipiului București și a sistemului sanitar,
 A constatat că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 10.04.2021, ora 10:03 este de 6,39/1000 de locuitori fapt pentru care, începând cu data de 11.04.2021 ora 00:00 s- au dispus următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la atingerea pragului de 7,5/1000 de locuitori:
  * Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00 – 5,00 în zilele de luni până joi, și în intervalul orar 20.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programării;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.
          Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.
          Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.
          Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.
   Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
 ** Programul operatorilor economici care desfașoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și /sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura în intervalul 05.00 – 18.00 în zilele de vineri, sâmbata și duminica. În zilele de luni – joi, programul poate fi desfășurat în intervalul orar 05.00 – 21.00, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000          locuitori.
     Prin excepție de la prevederile de mai sus, în intervalul orar 21,00 – 05,00 în zilele de luni până joi, respectiv 18.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă duminică, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.
          Tot prin excepție, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
          Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
          *** În data de 23.04.2021, operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private îşi pot organiza şi desfăşura activitate în intervalul ora 05.00 – 20.00.
       **** Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise, în domeniul sălilor de sport/fitness.
          Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
          *****Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, de tip mall, se va realiza astfel încat să se asigure menținerea distanței fizice de minimum 2 metri  și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.
          ****** Accesul în piețele agroalimentare și în piețele volante se face cu respectarea distanțării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
   STB SA va monitoriza permanent gradul de încarcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.
      Se va respecta circuitul de urcare/coborare în mijlocul de transport, accesul pasagerilor realizându-se prin ușa din față, iar coborarea pe ușa din spate.
        STB SA va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio – video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.
           Metrorex SA va informa și îndruma publicul călător prin stațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.
 Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici  care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent.
Se interzice activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, cu excepția deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unități.
 Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
 Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.
 Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția desfășurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.
 Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in.
 Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale
 Este obligatorie purtarea măștii de protecție, în toate spațiile publice, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, conform Ordinului MS 874/81/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Menționăm că, regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.
Precizăm că, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Pentru completarea declarației pe proprie răspundere, vă rugăm să accesați link-ul  – aici.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

10  martie 2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 10.03.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, care, în aplicarea:  

– dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– dispozițiilor art. 5, coroborat cu art. 9 alin.(3) din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV – 2, cu modificările și completările ulterioare;

– în baza adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 4744/10.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 6405/10.03.2021,  prin care se înaintează solicitarea Grădiniței nr. 229 de suspendare a activităților ce presupun prezența fizică în unitatea de învățământ, avizată de către DSP București;

– în baza adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 4744/10.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 6426/10.03.2021 prin care se înaintează spre aprobare solicitarea Grădiniței nr. 229 de suspendare a activităților ce presupun prezența fizică și continuarea în on-line a cursurilor în unitatea de învățământ, purtând avizul ISMB,

a hotărât ca, începând cu data de 11.03.2021, să se suspende activitatea didactică ce presupune prezența fizică, la nivelul unității de învățământ Grădinița nr. 229 situată în București, Aleea Dealul Măcinului nr. 5, sector 6,  pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 24.03.3021 inclusiv.

Pe perioada suspendării, procesul de învățământ la această unitate se va desfășura în sistem on-line.

Directorul unității de învățământ menționate va asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.

Hotărârea CMBSU nr. 10 din 10.03.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

 COMUNICAT DE PRESĂ

04.03.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că astăzi, 04.03.2021, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția de subprefect al municipiului București de către doamna  FLORELA–ANTONELA GHIȚĂ.

Doamna FLORELA–ANTONELA GHIȚĂ exercită, în condițiile legii, funcția de subprefect al municipiului București, în baza Hotărârii Guvernului nr. 281 din 03.03.2021.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

22 ianuarie 2021

 

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că, astăzi, 22 ianuarie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență.

Luând în considerare evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, și rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București la data de 22.01.2021, comunicată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, prin raportare la prevederile Legii nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București de 2,52/1.000 de locuitori,  Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a hotărât instituirea următoarele măsuri în domeniul HORECA, precum și în domeniul cultural, divertisment și recreativ începând cu data de 25.01.2021, ora 00.00, cu condiția menținerii ratei de incidență sub 3/1000 de locuitori:

  1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-21.00;
  2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;
  3. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1493/2788/149/2020;
  4. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3245/1805/2020;
  5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-21.00.

 

Menționăm că regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.