ANUNȚ – accesul în incinta Serviciului public comunitar de pașapoarte

Începând cu data de 25.10.2021, în aplicarea art.12 din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1.090/2021, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1.130/22.10.2021, accesul persoanelor în incinta Serviciului public comunitar de pașapoarte București se va realiza cu respectarea uneia dintre condțiile următoare:

  • sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore;
  • prezintă un rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore;
  • se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prezentate mai sus se face prin intermediul unui document pe suport de hârtie sau în format electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

În conformitate cu art. 12, alin. (5) și (8) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1.130/22.10.2021, prin excepție de la situațiile prevăzute mai sus:

a) este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr.51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) este permis accesul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană mai mare de vârsta de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

În context, amintim faptul că cererile privind exercitarea dreptului la liberă circulație, istoric pașapoarte, pot fi transmise și prin poștă sau prin adresa de e-mail: pasapoarte.bucuresti@mai.gov.ro .