Alegeri pentru Parlamentul European 2019

 A N U N Ț !

Secții de votare EUROPARLAMENTARE 2019

În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019, persoanele care doresc să fie admise în corpul experţilor electorali, pentru a fi desemnate ca președinte al Biroului electoral al secției de votare, respectiv de locțiitor al președintelui biroului electoral al secției de votare pot depune cererii în acest sens, în format electronic, prin poștă sau direct la registratura Instituției Prefectului Municipiului București, cererile necesare le găsiți in link-urile de mai jos.

Persoanele în cauză trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1.   a) au cetăţenia română;
 2.   b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) au drept de vot;
 4.   d) au o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
 5.   e) nu fac parte dintr-un partid politic;
 6.   f) au absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii;
 7.   g) nu sunt urmărite penal, trimise în judecată penală sau condamnate penal.

 

Admiterea în corpul experţilor electorali se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu luarea în considerare și a activității anterioară ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia.

 

Pentru fiecare zi de activitate electorală, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare/locțiitorii acestora primesc o indemnizație de 190 de lei.

 

Model cerere de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen

Model cerere de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil

           

P R E C I Z Ă R I

cu privire la CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI

-Informații primite de la Autoritatea Electorală Permanentă-

 

 

Ce reprezintă Corpul experților electorali? 

Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată.

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 190 lei (190 lei Î 5 zile = 950 lei).

În această perioadă, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata drepturilor salariale.

Primirea indemnizaţiei de mai sus (190 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.

Pentru indemnizaţiile acordate se virează numai impozitul pe venit.

De asemenea, aceștia au dreptul în ziua votării la o indemnizaţie de protocol de 10 lei pentru apă și cafea.

Cine poate fi expert electoral?

Poate intra în Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) au cetăţenia română;
 2.   b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) au drept de vot;
 4.   d) au o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
 5.   e) nu fac parte dintr-un partid politic;
 6.   f) au absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii;
 7.   g) nu sunt urmărite penal, trimise în judecată penală sau condamnate penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:

 1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 – pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;
 2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia – pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori la Autoritatea Electorală Permanentă – Filiala București-Ilfov, cu sediul în Str. Transilvaniei nr. 2, et. 1, cam. 9, sector 1. Cererile pot fi transmise și prin e-mail la adresa: expert.bucuresti@roaep.ro .

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?

Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care numai o variantă de răspuns este corectă.
Tematica pentru examenul de admitere și întrebările din care se vor genera subiectele pentru examen, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-detaliat–.pdf

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf

Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.

Precizăm că examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut și on-line. Persoanele care doresc să susțină examenul on-line trebuie să ne comunice această opțiune.

 

IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.