Acordul de parteneriat cu Asociația INACO pentru înfințarea GILEV în Municipiul București

În data de 27-08-2019 a avut loc la sediul Instituției Prefectului Municipiului București ședința Comisiei de dialog social,  la care a fost semnat Acordul de parteneriat cu Asociația INACO pentru înfințarea GILEV în Municipiul București.
Grupurile de Inițiativă Locală pentru Economica Viitorului sunt soluția pentru susținerea competitivității economiei românești în context european, propusă de Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate la finalul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Aceste grupuri sunt o formă de parteneriat între reprezentanți ai sectoarelor public-privat de la nivel local. Scopul lor este de a elabora propuneri de politici publice locale alternative, conectate la economia viitorului, care să fie integrate în bugetele locale participative.
Sub-grupele de lucru din cadrul GILEV-urilor sunt structurate pe cinci direcții principale menite a asigura: locuri de muncă și abilități viitoare, capacități locale corporative adaptate economiei viitorului, industrii și piețe cu potențial de creștere viitoare, viitorul conectivității, precum și viitorul orașului și satului românesc.