Colegiul prefectural

Legislație:
-Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;

Ordinul prefectului nr. 313/18.05.2020 privind reactualizarea componenţei Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti;

Ordinul prefectului nr. 481/10.06.2019 privind reactualizarea componenţei Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti;

Ordinul prefectului nr. 720/12.12.2018 privind reactualizarea componenței nominale și eficientizarea activității Colegiului prefectural;

Ordinul prefectului nr. 404/08.06.2017 privind reactualizarea componenței nominale a Colegiului prefectural;

Ordinul prefectului nr. 500/13.10.2015 privind reactualizarea componenţei Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti;

Ordinul prefectului nr. 606/31.07.2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului prefectural.

-Ordin 998 – 29.11.2017

Hotărârii ale Colegiului Prefectural

Scop:

Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din municipiul Bucureşti şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul municipiului.

În cadrul şedinţelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul municipiului Bucureşti, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Colegiul prefectural este condus de prefect, având în componenţă  subprefecţii şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în municipiul Bucureşti.

Atribuții:
Atribuţiile colegiului prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul municipiului Bucureşti.

Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale:

a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;

b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;

c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;

d) organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;

e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.

Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.