COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
28 februarie 2022

Având în vedere situația generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, Instituția Prefectului – Municipiul București informează că, astăzi, 28 februarie 2022, la sediul din Piața Presei Libere nr. 1, la convocarea prefectului Municipiului București, Alexandra Vacaru, a avut loc o întâlnire de lucru pentru pregătirea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. La ședință au participat reprezentanții Primăriei Municipiului București și ai Subdiviziunilor administrativ teritoriale.
În cadrul ședinței s-au purtat discuții pentru identificarea spațiilor de cazare necesare pentru cetățenii străini care provin din zona de conflict armat din Ucraina conform prevederilor OUG nr. 15/2022.

Tot astăzi, 28.02.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în aplicarea prevederilor art.1 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina a stabilit 16 locații de cazare, cuprinzând 1149 de locuri de cazare la nivelul Municipiului București.