Ședință referitoare la funcționarea Centrelor de Management Integrat al Deșeurilor

Instituția Prefectului Municipiului București anunță că în data de 27.07.2018 a avut loc întîlnirea cu tema ”analizarea posibilităților de soluționare a numeroaselor sesizări primite din partea cetățenilor privind disconfortul olfactiv, rezultat în zona de funcționare a depozitelor de deșeuri situate în zona de nord a Municipiului București, adiacente comunei Chiajna”. Necesitatea întâlnirii a fost determinată de sesizările cetățenilor adresate prefectului Municipiului București referitoare la funcționarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor – SC Iridex Group Import Export SRL.

La ședința condusă de doamna Speranța Cliseru, Prefectul Municipiului București, au participat domnul Corneliu Cîrstea, Subprefectul Municipiului București, domnul Daniel Tudorache, primarul sectorului 1 și reprezentanții instituțiilor publice cu atribuții legale pe subiectul temei de discuție și anume: reprezentanții Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Comisariatului București al Gărzii Naționale de Mediu,  Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Brigăzii de Poliție Rutieră București, Direcțiilor de poliție locală din sectoarele 1 și  6 și ai Direcției Generale de Poliție și Control a Municipiului București.

Discuțiile s-au purtat în sensul identificării competențelor și atribuțiilor legale ale instituțiilor implicate în soluționarea celor semnalate de cetățeni, cu privire la identificarea de măsuri și soluții în vederea reducerii disconfortului olfactiv creat de funcționarea depozitului de deșeuri solide situat pe raza municipiului București.

În urma discuțiilor s-a hotărât constituirea, prin Ordin al Prefectului Municipiului București,  a unei comisii mixte de verificare a tuturor aspectelor semnalate și asigurarea condițiilor de lucru   și analiză  a comisiei.