Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

                Serviciul public comunitar pentru evidenţa şi eliberarea pașapoartelor simple – funcționează în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București începând cu data de 01.03.2005 și își desfășoară activitatea în baza O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată, modificată și completată de Legea nr. 362/2002, a O.U.G. nr. 50/2004, aprobată, modificată și completată de Legea nr. 520/2004, precum și a H.G. nr. 1693/14.10.2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.
începând cu 04.01.2010 soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, ale tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte; 
administrează, gestionează și valorifică Registrul municipiului București de evidență a pașapoartelor; 
furnizează permanent, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor, informații necesare actualizării Registrului național de evidență a pașapoartelor simple; 
organizează, la nivelul municipiului București, gestionarea și controlul eliberării pașapoartelor; 
îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale; 
în exercitarea atribuțiilor legale specifice, cooperează cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale, cu serviciile publice comunitare, locale și judetene, de evidență a persoanelor, cu Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București, precum și cu orice alte instituții, dacă este cazul; 
la cererea serviciilor publice comunitare pentru evidența persoanelor, acordă avizul necesar restabilirii domiciliului cetățenilor români în România; 
eliberează adeverinţe privind limitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate la cererea titularului.
 
Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice nu poate fi mai mare de 30 zile lucrătoare. Termenul pentru soluţionarea cererilor de eliberare a pasapoartelor simple temporare nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare. 
În prezent S.P.C.E.E.P.S. al municipiului Bucureşti eliberează paşapoartele simple electronice la 14 zile calendaristice de la depunerea cererilor iar paşapoartele simple temporare la 2 ore de la depunerea cererilor, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare. 
IMPORTANT! 
Pentru persoanele care nu fac dovada cetăţeniei române în condiţiile prevazute de Legea nr. 21/1991, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de eliberare a paşapoartelor simple electronice este de 21 de zile calendaristice iar pentru paşapoartele simple temporare 3 zile lucrătoare. 
În cazul cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice depuse la sediile S.P.C.E.E.P.S. al municipiului Bucureşti, pentru care se solicita ridicarea paşapoartelor de la sediile altor S.P.C.E.E.P.S. teritoriale, termenul de soluţionare este de 14 zile calendaristice. 
În cazul în care se solicita ridicarea paşapoartelor simple electronice de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinatate, termenul de soluţionare va fi:
 – 30 de zile lucrătoare, pentru spaţiul Europa; 
– 90 de zile lucrătoare pentru alte spaţii.